Skriv ut

Förbundet organisk-biologisk odling – FOBO

Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som grundades redan 1977. Många pionjärer har verkat inom Fobo och flera av initiativtagarna och förgrundsfigurerna var också med och bildade KRAV några år senare.

Förbundet:

Adresser

Se Kontakt Fobo

Medlemskap

Se Medlemskap

FOR

Fobo är medlem i FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation