Fobos medlemmar har tillgång till rådgivning inom följande områden:

Småbruk och grönsaksodling

Lars Schale, Killhult Utterkroken, 312 98 Våxtorp. Tel: 0430-31118

Lantbruk och växthus

Ronny och Marie Johansson, Hattsjöhult, 570 20 Bodafors. Tel: 0380-70033

Fruktträd

Thony Elowsson, Lilla Alstad 22, 231 96 Trelleborg. Tel: 040-48 54 86

Marktäckning

Börje Remstad, Ryningsberg Trantorp, 635 18 Husby-Rekarne. Tel: 0704-058343