Innehåll nummer 1-2017 

 
 Nr
 Sida
Rubrik
 
1 3 Ledare Omslag Odlaren 1-2017   
1 Tempelhof
1 7 Fröer till Syrien
1 8 Odla för självförsörjning
1 12 Mat på 1600-talet
1 18 Matsuveränitet
1 19 Odla med barn
1 24 Jätteärt
1 26 Frörevolt
1 27 Notiser / Insändare
1 28 Nya böcker / Notiser
1 29 Föreningssidor
1 30 Lokala aktiviteter
       
   

Innehåll nummer 2-2017

 
Nr
Sida
Rubrik
 
2 3 Ledare Omslag Odlaren 2-2017
2 4 Tillbaka till jorden
2 8 Odla för självförsörjning del 2
2 13 Notiser
2 14 Dan Uhrbom
2 18 Bambu
2 22 Fruktodling i Granton
2 26 Nya böcker
2 28 Flory Gate-stipendiater
2 29 Föreningssidor
2 31 Lokala aktiviteter
       
   

Innehåll nummer 3-2017

 
Nr
Sida
Rubrik
 
3 3 Ledare Omslag Odlaren 3-2017
3 4 Odla utan jord
3 8 Notiser
3 9 Snok
3 10 Stor skörd
3 17 Goda grödor
3 20 Överflöd i villaträdgården
3 24 Odla i plast
3 26 Notiser
3 28 FOBO fyller 40 år!
3 31 Lokala aktiviteter
       
   

Innehåll nummer 4-2017

 
Nr
Sida
Rubrik
 
4 3 Ledare Odlaren 4-2018
4 4 Gammal Fobo-odling
4 7 Notiser
4 8 Åke odlar för hälsa
4 14 Integrationsodling
4 18 Recept / Notiser
4 19 Fröer i Europa
4 22 WWOOFare
4 29 Nya böcker
4 30 Föreningssidor