Från 2009-03-22


Den norska tidningen Norsk Hagetidend har presenterat en ny strategi mot mördarsniglar. Metoden har utarbetats av Thorstein Mo i Elnesvåg och är ett nytt sätt att använda sig av nematoder. Sedan förra året är det tillåtet i Sverige att använda nematoder mot sniglar. Nematoderna sprids på våren och angriper framför allt små sniglar.

Thorstein Mo tyckte inte att detta var tillräckligt effektivt. Istället samlade han in så många sniglar han kunde och lade dem i en lösning med nematoder några dygn. Sniglarna infekterades då och blev bärare av nematoden. Sedan dödade han sniglarna genom att klippa isär dem och spred ut dem i trädgården. Eftersom mördarsniglar är kannibaler äts de dödade sniglarna upp av sina artfränder som då också blir smittade av nematoden och dör.

Med denna metod har Thorstein Mo och hans grannar lyckats göra sitt område nästintill snigelfritt. Man hoppas nu på forskningspengar så att metoden kan utvärderas vetenskapligt.