Morgondagens medicin: frukt och bär

Från Odlaren 3-2009

Text: Karin Jansson

En skål med bär istället för en pillerburk? I framtiden kan forskarna designa bär och frukter med högt innehåll av antioxidanter som både skyddar och botar sjukdomar.

Visst har vi alla hört hur nyttigt det är med frukt och bär. Men kanske har vi inte funderat så mycket på att vi i vårt land kan odla många av de mest värdefulla bären och dessutom göra hälsomedel på dem? På forskningsstationen Balsgård har man sedan 1980-talet studerat näringsinnehållet i bär och frukter med inriktning mot att utveckla extra nyttiga sorter som kan användas för att framställa naturmedel och hälsodrycker.

– Just nu exploderar forskningen omkring hälsoeffekter av bär och frukter, berättar forskningsledare Kimmo Rumpunen.

Han visar en lista på 25 olika bär som kan odlas i vårt land. Här hittar man de vanliga bären som vi alla känner till som jordgubbar, vinbär och hallon. Men också mer ovanliga bär som hönsbär, körbärskornell och blåtry.

Kimmo berättar att det finns en rad studier som visar att befolkningsgrupper som äter mycket bär och frukt har lägre risk för de vanligaste civilisationssjukdomarna som hjärtbesvär, stroke, diabetes, Alzheimers och grå starr. Men det är ofta svårt att exakt säga vad det är i bären som har den hälsobringande effekten.

– En hypotes idag är att det inte är enskilda ämnen i bären som har effekt. Istället handlar det om en kombination av olika ämnen som ger en synergieffekt.

Därför, menar han, måste man som forskare titta mer på effekterna av t ex ett bärextrakt och inte stirra sig blind på halten av enskilda ämnen.

– Ta till exempel ett vanligt äpple. Det innehåller endast 10 mg C-vitamin per 100 gram. Det är ju en låg siffra men när man mäter den totala antioxiderande effekten så motsvarar den ett halt av 1500 mg C-vitamin per 100 gram. Det beror på att olika substanser samverkar, framför allt är det antioxidanter i skalet som samverkar med C-vitaminet till den höga totala kapaciteten, förklarar Kimmo Rumpunen.

En annan intressant aspekt av bärens hälsoeffekter är att vi som individer reagerar olika. När det gäller vanliga mediciner är vi idag alla medvetna om att de ger upphov till bieffekter. Ju mer medicin, desto starkare effekt. Men när det gäller bärens läkande förmåga ser det annorlunda ut. Personer som har behov av bärens antioxiderande kapacitet blir hjälpta av de bioaktiva ämnena. Den som inte behöver dem påverkas inte alls. Bär och frukt ger alltså inga negativa bieffekter.

Rostar

Hur kommer det sig då att frukt och bär innehåller en massa ämnen som är till hjälp för våra kroppar? Våra växter utsätts hela dygnet för ljus och måste därför skydda sig mot detta. Vissa ämnen, så kallade antioxidanter, kan skydda dem mot det farliga UV-ljuset och göra att de klarar av den ständiga solbelysningen.

För oss har antioxidanterna en annan funktion. Vår ämnesomsättning är beroende av syre. När olika ämnen i cellerna reagerar med syre bildas så kallade fria radikaler. Detta är kemiska ämnen som har en förmåga att förstöra andra molekyler genom att ta en elektron från dem. De reaktioner som sker är bland annat att fetter härsknar. Celler och vävnader förstörs av oxidationen och man skulle kunna säga att kroppen rostar.

Det här är en normal reaktion som ständigt sker i våra celler eftersom vi är beroende av syre. Normalt sett ska oxidationen kunna motverkas av antioxidanter som vi själva producerar. Antioxidanter kan låna ut en elektron och på så sätt stoppa kedjereaktionen. Men om vi utsätts för mycket UV-ljus, föroreningar, dålig mat, stress etc. räcker kroppens egen produktion av antioxidanter inte till. Då behöver vi tillskott av ämnen från maten och det mesta hittar vi i frukt, grönt, bär, te och kaffe.

Det finns olika grupper av antioxidanter: vitaminer som C- och E-vitamin, metaller som zink och selen och fenoler som finns i frukt och bär. Man räknar med att det finns över 8000 fenolföreningar, så det är ingen speciellt lätt uppgift att hålla reda på vilken förening som har en viss effekt i kroppen.

Det är ändå detta som man bland annat hoppas kunna få fram genom studier på Balsgård. Om man kan hitta de mest verksamma fenolerna skulle man också kunna få fram bärsorter med just dessa ämnen. Då kunde vi i framtiden odla fram bär med hög antioxidantkapacitet som skulle kunna användas som medicin och sjukdomsförebyggande medel. Vi får idag i oss cirka ett gram polyfenoler per dag men antagligen skulle vi kunna förbättra vår hälsa om vi höjer intaget.

Lingon och tranbär

I många år har man kunnat läsa att vin och vindruvor motverkar sjukdom och åldrande på grund av sin höga halt av antioxidanter. Det handlar då om en specifik substans, resveratrol, som anses ha stora hälsofrämjande egenskaper. Något som de flesta inte vet är att vårt inhemska lingon har ungefär samma halt av denna antioxidant. Lingonsylt och lingondricka är alltså väl så bra som vin när det gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom innehåller lingon lignaner, ett ämne som liknar östrogen. Det anses kunna förebygga hormoninducerad cancer som prostatacancer och bröstcancer.

Tranbär har blivit kända för sin effekt mot urinvägsinfektioner. Bären innehåller specifika antioxidanter, proantocyanidiner, som gör det svårt för bakterier att fästa i urinröret. Bären fungerar alltså främst som förebyggande medel för dem som ofta får den här typen av infektioner. Men tranbären är också bakteriedödande och de minskar till exempel mängden av kariesframkallande bakterier i munnen. Man har också sett att de har en positiv effekt på kolesterolvärdet. Det så kallade onda kolesterolet minskar medan det goda ökar.

Aronia

Aronia är ett av de mest kraftfulla bären vi har tillgång till i vårt land när det gäller antioxidanter. De innehåller tannin, en antioxidant som ger sträv smak. Studier har visat att aronia kan sänka både blodtryck och blodsocker. Den motverkar också rent allmänt oxidativ stress och ökar motståndskraften mot många sjukdomar.

Kanske har aronia också många andra goda effekter, men Kimmo påpekar att det ofta är svårt att tolka forskningsstudier omkring antioxidanter:

– Det finns en rad studier där man inte hittat en signifikant effekt. Men när man tittar närmare på studien så kan det vara så att hälften av försökspersonerna har fått effekt och hälften inte. Sammantaget ger det nolleffekt men i själva verket har kanske 50 % förbättrats av bäret eller frukten.

Antioxidanter kan alltså ha olika effekt på olika personer. Det finns en individuell variation som ibland glöms bort inom forskningen där man letar efter mediciner som har effekt på alla.

Havtorn

Havtorn innehåller både vattenlösliga och fettlösliga antioxidanter och har därför ett brett användningsområde när det gäller att förebygga sjukdomar. Fetthalten är 3-5 % och oljorna utgörs av fleromättade fettsyror. Bäret har en perfekt balans genom att det innehåller lika mycket omega-3 som omega-6. Just underskott på omega-3 och överskott på omega-6 tror forskarna bidrar till många av våra civilisationssjukdomar.

Men havtorn har också en mer ovanlig fettsyra, nämligen omega-7. Den behövs för att hålla huden och slemhinnorna smidiga. När vi åldras kan vi behöva mer av denna fettsyra för att motverka torr hud och torra slemhinnor. Studier visar också att havtornsolja hjälper mot barneksem och acne. Ofta kan effekten av oljan vara mycket snabb och många märker förbättringar efter bara någon dag.

Nypon

Att nypon är extremt rikt på C-vitamin (10-20 ggr mer än i apelsin) känner de flesta till. Men den innehåller också intressanta antiinflammatoriska antioxidanter som kallas galaktolipider, GOPO. Nypon har visat sig ha god effekt vid ledförslitningar, artros och reumatiska sjukdomar. Bären både hämmar inflammationen och minskar smärtan.

Man kan också få fram olja från nyponkärnorna. Oljan är rik på essentiella fettsyror liksom A- och E-vitamin. Den används inom kosmetikaindustrin och anses ha god effekt mot rynkor och åldrande hud.

I ett forskningsprojekt fick möss förebyggande äta nypon och laktobaciller, varefter tjocktarmsinflammation framkallades. Både nypon och probiotika visade sig kunna minska inflammationen, separat eller i kombination med varandra.

Svarta vinbär

Den mörklila färgen hos svarta vinbär kommer från anti-oxiderande antocyaniner och karotener. De innehåller också den hälsosamma omega 6-fettsyran GLA (gammalinolensyra), samma som i jättenattljusoljan. GLA kan minska PMS- och klimakteriebesvär.

Antocyaniner anses ha en skyddande effekt på ögonen och hjärnan och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Svarta vinbär och blåbär innehåller mycket av just dessa ämnen.

Det finns också studier som pekar på att svarta vinbär kan hjälpa personer med muskelspänningar och ont i skuldror och axlar. Extrakt av bäret minskade muskelspänningen och ökade blodflödet och syresättningen i skuldrorna.

Svara vinbär är en utmärkt C-vitaminkälla och innehåller cirka fyra gånger mer C-vitamin än apelsin. Istället för att dricka apelsinjuice som transporterats långväga borde vi i Norden använda svarta vinbär till juice mm för att fylla på med C-vitamin och nyttiga antioxidanter.

Äpple

Frukt är generellt sett inte lika rikt på antioxidanter som bär. Men äpplen är ändå väldigt nyttiga och har en stor antioxidativ kapacitet. Framför allt finns här gott om olika fenolföreningar som bland annat har visat sig minska allergisk snuva och sänka kolesterolvärdet.

Studier på möss har visat att äpple motverkar cancer. Mössen fick en mängd äpplen motsvarande 1, 3 respektive
6 äpplen per dag hos en fullvuxen människa. Äpplena minskade tumörförekomst av bröstcancer med 17 %, 39 % respektive 44 %.

Äpplen motverkar också degenerativa förändringar i hjärnan. Ett äpple om dagen kan alltså hjälpa oss att minnas bättre och behålla våra kognitiva funktioner i hög ålder. Även äppeljuice är bra – framför allt juice med mörkare färg eftersom den då har en högre halt av antioxidanter.

Bär mot cancer

För några år sedan studerade en forskare vid SLU, Marie Olsson, effekten av bärextrakt på cancerceller. Hon testade 10 olika frukter och bärs förmåga att hindra celldelning av tjocktarms- och bröstcancerceller.

Det visade sig att cancercellerna hämmades mer av starkt koncentrerade extrakt än av svaga. Tjocktarmscancerceller hämmades mest av nypon, blåbär och havtorn medan bröstcancerceller påverkades starkast av nypon, svarta vinbär och havtorn.

Forskaren analyserade innehållet av antioxidanter i bären och frukterna. Hennes slutsats är att den cancerhämmande effekten troligtvis är ett resultat av en samverkan mellan de olika bioaktiva ämnena och att det inte finns något specifikt ämne som är just cancerskyddande.

Ny forskning

Forskningen kring hälsoeffekter av bär och frukt har ännu bara börjat men det man hittills har fått fram är uppmuntrande för dem som tror på naturens helande förmåga. Nordiska frukter och bär är rika på bioaktiva ämnen och på sikt kan detta bli ett viktigt komplement till den konventionella medicinen. Dessutom måste man inte vänta på att bli sjuk för att använda den här typen av medicin – det är bara att börja och äta så mycket bär och frukt man kan i många former.

Torkade bärpulver är på väg att bli populärt bland dem som vill ha kosttillskott och troligtvis har dessa pulver en starkare effekt än tidigare kemiskt framställda vitaminpiller.

Kimmo Rumpunen hoppas nu att intresset för hälsoegenskaperna hos bär och frukt ska påverka verksamheten även på Balsgård. Han har själv ett stort intresse för detta område och arbetar bland annat tillsammans med läkare och forskare på sjukhus för att skapa t ex juicer som kan förebygga sjukdomar och kanske också medverka till att vända sjukdomsförlopp.

– När vi nu vet vilken effekt bär och frukt har så är utvecklandet av nya sorter ännu mer intressant. Jag hoppas också att dessa nya insikter ska påverka dem som delar ut forskningspengar så vår verksamhet kan leva vidare och kanske i framtiden växa till sig.

Läs mer:

Viola nr 5-2007, ”Nya nyttiga produkter utvecklas av frukt och bär”, Kimmo Rumpunen.