En jord i obalans

Från Odlaren 2-2018

Text: Karin Jansson

Under senare år har det extrema vädret blivit det normala. Vi har fortfarande bara kommit till försommaren men redan har vi på många platser i landet upplevt både extrem kyla och extrem värme. Mars bjöd på snöstormar och kallgrader som gjorde att de flesta odlare trodde att våren skulle bli sen, men så blev det inte alls. Istället fick vi en mycket kort vår och sedan direkt sommarvärme. Nu har stora delar av Sverige upplevt sommar­temperaturer och torka under flera veckor och våra badplatser är redan välbesökta.

Naturligtvis gläds många åt det vackra vädret och den fantastiska blomningen, men mitt i detta paradis undrar man också vad det är som händer. Meteorologerna förklarar att våra jetströmmar på norra halvklotet inte riktigt befinner sig där de brukar vara. Jetströmmar är snabba vindar som bildas en mil över jordklotet och utgör ett slags gränsområde mellan varm och kall luft. Vindhastigheten kan ligga på hela 100–200 m/s i dessa strömmar och strömmarnas placering avgör om vi hamnar i den kalla luften från polerna eller i den varma från ekvatorn.

Förändrade jetströmmar och kanske också en försvagad golfström verkar ha gett oss odlare en del att tänka på. Odlingsmetoder som har använts under långa tider kanske inte kommer att fungera i en nära framtid. Frågan är hur vi rustar oss för extrema vädersituationer och om jordbruket behöver nya metoder.

I det här numret har vi några artiklar om den ovissa framtid vi står inför. Artiklar om vår matproduktion men också om den massutrotning av arter som sker framför våra ögon. Det är lätt att bli nedslagen inför så dystra fakta men det finns också hopp för framtiden. Det är intressant att konstatera att de organisk-biologiska odlingsmetoderna, utvecklade för 80 år sedan, med skonsam jordbearbetning och täckodling verkar vara det som bäst rustar oss för ovanligt torra och varma somrar. Den som har täckt sin mark har ett betydligt mindre behov av vattning, ja har man täckt marken hela året kan behovet av vattning försvinna helt.

Att odla på ett sätt som efterliknar naturen verkar vara lösningen för att klara sig i en oviss framtid. I det här numret får ni också möta den japanske odlaren Fukuoka, som under sin levnadstid utvecklade en odlingsmetod som idag skulle kallas klimatsmart. För Fukuoka handlade det om att odla med naturen och att hitta enkelheten i livet och odlingen. Hans odlingsfilosofi kan vara en tröst och inspiration i en förvirrad tid. Att producera sin egen mat med enkla, ekologiska metoder skapar lugn i själen och bidrar till att balansera oss själva och naturen. Välkommen till ett nytt nummer av Odlaren!