Odlaren fyller 40 år

Från Odlaren 1-2018

Text: Karin Jansson

Tänk att den här tidningen har funnits i 40 år och föreningen Fobo går nu in på sitt 41:a år! Det är en lång tid som har inneburit stora förändringar för oss som vill odla med naturliga metoder. I slutet av 70-talet var alternativodling betraktat som något kufiskt som skäggiga män i stora yllekoftor ägnade sig åt. Idag är ekologisk odling och mat ”inne” och vi ser att mästerkockarna på TV gärna vill ha råvaror som är schysst odlade och därmed har bra smak.

Det hade varit lätt att säga: Vad var det vi sa? Men fullt så enkelt är det inte. För samtidigt som intresset för ekologisk mat skjuter i höjden så sker också en snabb förvandling av jordbruket mot större enheter, gigantiska maskiner och enorma monokulturer. De två trenderna finns sida vid sida, men i media får vi sällan veta något om det konventionella jordbruket. Om media någon gång intresserar sig för odling och jordbruk så är det snarast sådant som kosläpp, gulliga getbönder och excentriska självförsörjare man skriver om. Att i stort sett allt vi kan köpa i butiken är ett resultat av storskaliga, fossilberoende brukningsmetoder är det ingen som talar om och konsumenterna vaggas in i att vår mat tas fram i landskap som liknar Bregottfabriken.

Tyvärr är jordbruk och mat inte på agendan när vi i år går till val. De politiska partierna har kommit överens om en livsmedelsstrategi som inte pekar mot några större förändringar när det gäller vårt beroende av fossila bränslen. Att ett mer småskaligt jordbruk skulle kunna göra oss mer självförsörjande, ge god och klimatsmart mat och inte minst, en massa jobb, verkar faktiskt ingen politiker förstå eller bry sig om. Våra traditionella politiker som ofta hade bondebakgrund är borta och har ersatts av yrkespolitiker utan kontakt med jorden.

Så även om konsumenterna vill ha ren mat så är politiker, forskare och myndigheter inte lika intresserade. Som konsument har man ändå en viss makt, inte minst via plånboken.

  • Genom att konsekvent köpa ekologisk och närproducerad mat skickar man en signal till politiker och forskare åt vilket håll de ska gå och vad vi vill att det ska satsas mer på.
  • Genom att odla själva får vi inte bara bra mat utan vi bidrar också till landets själv­försörjning.
  • Genom att spara frön och odla gamla sorter håller vi den odlade mångfalden levande.
  • Genom att vara med i FOBO stödjer ni den småskaliga odlingen i Sverige.

Välkommen till ett nytt år med Odlaren!