Sverige behöver fler ekobönder nu

Från Odlaren 3-2016

Text: Karin Jansson

I Sverige råder en märklig obalans. Under senare år ökar försäljningen av eko­logiska varor starkt varje år. Konsumenter och inte minst kommuner och institutioner vill idag köpa mer ekologiskt och för en marknadsekonomi borde det betyda att fler börjar producera just ekologiska varor. Men märkligt nog har detta inte hänt. I Sverige finns idag en stor brist på ekologiska råvaror och livsmedelsjättarna säger att fanns det bara fler varor skulle de kunna öka försäljningen av ekologisk mat ännu mer. Livsmedelsföretagen vill också gärna ha tag i fler ekologiska råvaror för att kunna utöka produktsortimentet.

För den som vill producera ekologisk mat är det alltså idag mer eller mindre öppet mål. Trots detta är det svårt att få svenska bönder att ställa om sina gårdar till ekologisk produktion och istället ökar importen av ekologisk mat för varje år.

Det är svårt att veta varför det är så trögt att öka den ekologiska produktionen i Sverige. Det handlar säkert om traditioner och säkra val, det vill säga man vet vad man tjänar idag men inte vad man skulle tjäna om man odlade ekologiskt. En annan sak som spelar in är bris­ten på kunskap. Våra bönder utbildas idag på lantbruksgymnasier där inriktningen i huvud­sak är mot konventionell produktion. Även våra lantbruksuniversitet saknar djup­gående utbildningar i ekologiska metoder. Detta är ju en märklig situation: kommuner, skolor, sjukhus och privatpersoner vill köpa ekologiskt men våra lärosäten utbildar i något annat.

I våras startade Holma folkhögskola upp sina första kurser i stadsodling och skogsträdgårdsodling. Fobo är en av huvudmännen bakom Holma folkhögskola och på stadsodlingskursen lär sig eleverna en del om Fobos huvudprinciper för ekologisk odling. Utbildningarna syftar inte i första hand till att bli yrkesodlare, men några av eleverna kommer säkert i framtiden att försörja sig som odlare. Bland de unga finns alldeles tydligt ett stort intresse för bra mat, ett intresse som tyvärr inte staten tar väl vara på.

För att bli ekologisk bonde, stadsodlare, grönsaksodlare eller fruktodlare är något som är ett framtidsyrke. Efterfrågan på produkterna finns, nu gäller det bara att utbilda och hitta former som stödjer nya företagare inom den gröna näringen. Istället för att kasta bort pengar på olika stödformer, meningslösa sysselsättningsåtgärder och bidrag för att inget göra skulle staten kunna satsa brett på att utbilda unga i odlingens konst.

Varför ser vi då inga sådana åtgärder och varför pratar ingen i en röd-grön regering om detta? Ja, jordbruket har länge ansetts som en mer eller mindre meningslös näringsgren i Sverige som inte genererar stora pengar. Oavsett vem som har suttit vid makten har de stat­liga pengarna i huvudsak gått till industrin och idag till it- och telecomvärlden. Där tror man sig kunna tjäna pengar, och mat, tja den kan vi alltid importera någonstans ifrån.

Men människan kan inte leva av mobiler och dataspel allena. Vi behöver också god nä­ring för att hålla oss friska och en statlig satsning på ekojordbruk skulle inte bara ge menings­­fyllda jobb utan också förbättra folkhälsa. Just nu kör Ekologiska Lantbrukarna en kam­panj för att få fler att ställa om, mer finns att läsa på hemsidan bliekobonde.nu. Sprid gärna infor­mationen till alla som kan vara intresserade av att öka den ekologiska produktionen.