Varför finns det inga ekologiska jordgubbar?

Från Odlaren 3-2015

Text: Karin Jansson

Vad vore väl en sommar utan svenska jordgubbar? Jordgubbar räknas som ett måste för många svenskar, inte minst på midsommar, och bäst anses de svenska vara. En titt i Jordbruksverkets statistik visar att produktionen i Sverige är knappt 2 kilo per invånare, eller snarare 4 liter, det är ju så vi brukar köpa dem. Cirka 350 företag odlar jordgubbar i Sverige enligt samma statistik.

Den röda gubben har en fantastisk smak och är ett favoritbär för många. När man stoppar in det i munnen är det få som tänker på vad bäret har varit med om på sin resa fram till matbordet. Att odla jordgubbar i större skala är inte speciellt enkelt eftersom det är en känslig gröda som lätt drabbas av sjukdomar. Bären tillhör därför de mest besprutade grödorna, man räknar med att bäret i genomsnitt besprutas 8 gånger under växtsäsongen, med ogräsmedel och medel som dödar svamp och insekter.

Stickprovskontroller som Livsmedelsverket gör visar att de flesta jordgubbar i handeln innehåller rester av bekämpningsmedel, de svenska innehåller dock mindre än de importerade. Men vem vill ha onödiga gifter i sin kropp? Den som är mån om kroppen och naturen vill naturligtvis ha Krav-märkta jordgubbar och efterfrågan på dessa borde vara mycket stor.

Men till min förvåning märker jag att det är mycket svårt att hitta ekologiska jordgubbar. Inte i någon affär där jag har tittat under sommaren har det funnits. Ett besök på Kravs hemsida visar att de har en lista över godkända Krav-odlare av jordgubbar. Listan innehåller 19 odlare, fördelade över vårt avlånga land.

Nej, saken är den att den ekologiska jordgubbsodlingen i Sverige är mycket blygsam. Den enda siffra jag hittar talar om att 4 % av jordgubbsodlingarna är Krav-certifierade. Detta trots att metoderna för att odla bär utan bekämpningsmedel har förbättrats: nya biologiska medel har tagit fram och i många länder har man gått över på att odla i plasttunnlar för att minska angreppen och få förstklassiga bär.

Forskning vid Lunds universitet har visat att bin gillar ekologiska bär. De flyger hellre till ekologiska odlingar än till de som besprutas med gifter. Det innebär att de ekologiska odlingarna får fler bär med jämnare kvalitet. Ekologiska jordgubbar hämmar också tillväxten av cancerceller mycket effektivare än konventionella jordgubbar, visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Undersökningen visade även att de ekologiska jordgubbarna innehöll mer antioxidanter.

Varför görs inte mer för att vi ska få giftfria bär och förstklassiga produkter? Varför ska människor helt i onödan få i sig gifter? Och ska man våga ge små barn besprutade jordgubbar? Svenska politiker från alla läger säger sig vilja minska arbetslösheten. En bransch som skulle kunna öka och få fler arbetstillfällen är den ekologiska odlingen. Efterfrågan finns men pro­duktionen är nästan försumbar av många grödor.

Staten borde satsa på utbildning i ekologisk odling, stöd för nyetablering av träd­gårdsföretag och en kampanj för att upplysa om nyttan av ekologisk odling. Det går inte längre att försvara att vår mat tas fram med hjälp av kemiska medel som vi vet innebär risker, det är otidsenligt och har inte stöd vare sig i forskning eller i folkopinion.