Fobo blickar framåt

Från Odlaren 1-2015

Text: Karin Jansson

Intresset för ekologisk mat och egen, småskalig odling fortsätter. Under förra året har vi sett en rekorduppgång på försäljningen av ekomat i Sverige. Med ett plus på 38 procent är vi det land i världen som ökar sin försäljning av ekologiska matvaror mest. Och detta kommer under ett år då den ekologiska odlingen har fått utstå massiv kritik från forskare på SLU som gått ut i pressen och anklagat ekoodlingen för att vara ineffektiv och inte kunna mätta våra munnar.

Men trots motståndet växer alltså intresset för att handla ekologiskt. Kanske gick forskarna denna gång för långt i sin kritik och de fick också möta ett massivt motstånd av både forskarkollegor och allmänhet. Förhoppningsvis visade den debatten att ekologisk odling är ett uthålligt och klimatsmart alternativ till livsmedelsproduktion, ja kanske den enda möjlighet vi har för att på lång sikt föda världens växande befolkning.

Även intresset för att odla själv ökar markant, något vi kan se på Fobos Facebookgrupp. Varje dag får vi 10-15 förfrågningar om att bli medlem i gruppen och vi har redan passerat 2300 medlemmar. Under året kommer vi säkert att komma upp till över 3000 medlemmar i gruppen Ekologisk trädgård – Fobo.

I början av året lanserade Fobo också en ny hemsida. Den gamla hemsidan har hängt med i många år och blivit alltmer omodern i sin utformning. Vi har nu en ny teknisk lösning som gör det lättare att se sidan även på mobil och surfplatta. På den nya sidan kommer det att finnas mycket information om odling, inte bara i text och bild utan också med filmade inslag.
Under året kommer ni i Odlaren att hitta många praktiska artiklar om odling. Som vanligt är det handfasta tips med naturenliga metoder som gäller. Vi hoppas även kunna presentera en del reportage från olika odlare, inte bara i Sverige utan också från olika hörn i Europa.

Frågor som vi kommer att bevaka är hur regelverket kring fröer och plantor kommer att utvecklas under 2015. EU arbetar på och vi kan vänta oss ett nytt förslag under året. Frågan är hur EU har hanterat kritiken mot tidigare förslag till lagstiftning och vad de har att komma med denna gång.

Inom EU pågår också diskussionen om hur det ekologiska lantbruket ska stödjas. För svenska och europeiska ekobönder väntar nya stödsystem i år, men ännu vet ingen riktigt hur de kommer att utvecklas. Vi får säkert tillfälle att återkomma till detta.

En annan viktig fråga under året är huruvida EU kommer att ingå ett frihandelsavtal med USA, TTIP. Om detta avtal blir verklighet kan det snabbt helt förändra vår lagstiftning kring miljö, jordbruk och mat. Det finns också farhågor att det kan komma att påverka vår rätt att ta eget utsäde och byta fröer.

I väntan på de stora besluten inom EU kan man ägna sig åt att börja förkutlivera årets grönsaker. Chili och paprika har redan börjat komma upp hos mig och selleri och purjo ska sås i dagarna. Att odla själv är lika tillfredställande varje år och ger perspektiv och lugn i en annars orolig tid.

Välkomna till ett nytt år med Fobo och Odlaren!