Vi behöver en ny grön revolution

Från Odlaren 2-2013

Text: Karin Jansson

På 1960-talet påbörjades den så kallade gröna revolutionen. Med hjälp av växt­förädling, ny teknik, stora traktorer, bekämpningsmedel och framtidsoptimism skulle världens munnar mättas. I början såg det bra ut. Skördarna ökade och människor fick det bättre. Sväl­ten minskade. Men så här ett halvt decennium senare så ser den gröna revolutionen inte lika grön ut längre. Onekligen har produktionen av mat ökat under många år men fattigdomen och svälten finns kvar.

Problemen som det moderna jordbruket har skapat är många. Jordbruket har blivit en industri som drivs med fossila bränslen och kemiska medel. Växtförädlingen har blivit till genmodifiering och de stora fröföretagen har fått en otrevligt stor makt i världen. Även små­bönder i Indien och Afrika odlar med växtförädlat och ibland genmodifierat utsäde och de gamla metoderna och kultursorterna försvinner i snabb takt. Gammal kunskap som har hållit människan vid liv i 10 000 år är på väg bort.

Kanske är ett av de största problemen just detta: kunskap håller bara en generation om den inte förs över till barnen. Den muntliga traditionen har fört över kunskap mellan genera­tionerna sedan människan blev bonde, men idag kan mycket få personer i västerlandet odla sin egen mat. Utan maskiner och traktorer knappast någon.

Den gröna revolutionen har skapat ett otrevligt maktförhållande där stora företag tar över och styr och påverkar även enskilda länders lagar. Nya regler kring livsmedel, fröpatent, odling, landägande mm driver bort småskaliga odlare och allt mer av världens jordbruk blir till industriföretag.

Aldrig tidigare har det väl varit så tydligt att vi behöver en ny grön revolution. Inte en revolution som lånar ordet grön för att rättfärdiga kemi och teknik, nej istället behövs en grön revolution som är namnet värd. Människor som vill göra världen grön på riktigt, människor som vill odla på ett enkelt, naturnära sätt, människor som vill försörja sig med metoder som kan få mänskligheten att överleva ytterligare 10 000 år.

Egentligen vill nog de flesta människor vara med i denna gröna revolution. Egentligen skulle nog de flesta föredra giftfria odlingar, inte minst till sina barn. Egentligen pratar jag bara om rent bondförnuft som människor hade långt innan datorerna uppfanns.

Men trots detta är det så svårt. Svårt att alltid välja ekologiskt, svårt att hinna med att odla själv, svårt att hinna tänka och vara medveten om allt. Världen har blivit till en stor tidstjuv som tar allas tid i anspråk till allt för ofta meningslösa sysselsättningar.

Jag tror att våra bara kommer att få nog av oss som skapat detta samhälle. Jag tror de kommer att göra revolution och bygga upp ett grönt samhälle. Ett samhälle byggt på kretslopp, omtanke och kunskap om att vi är en del av en natur som man inte kan diskutera med. Vad är egentligen alternativet?

Jag väntar på den revolutionen.