Giftfritt – finns det?

Från Odlaren 1-2013

Text: Karin Jansson

En reporter ringer upp mig och vill skriva om balkongodling och stadsodling. Jag svarar snällt, berättar vad man kan odla och ger lite tips. Jag berättar också att de tester som har tagits av grönsaker odlade mitt inne i städer visar att maten inte har för höga värden av miljögifter. Däremot är det viktigt att noga skölja det man odlar innan man äter det.

När journalisten sedan skickar över artikeln så jag kan läsa den innan publiceringen, så har han författat en mening om att det som odlas i städer är giftfritt. Formuleringen visar på en aningslöshet som tyvärr fortfarande är mycket utbredd. För var i världen, var någonstans på detta jordklot, skulle man kunna producera giftfri mat? Var finns det helt rena jordar eller helt ren luft? Svara mig den som kan.

Sanningen är att all mat som produceras på detta jordklot innehåller miljögifter, tung­metaller och allsköns kemikalier som inte finns där av naturliga orsaker. Under hela 1900-talet har vi öst ut den ena kemikalien efter den andra i naturen under förevändning att vi måste döda någon växt eller något djur, tillverka någon pryl eller transportera allt det vi tillverkar. En annan viktig källa till förgiftning är alla mediciner som människor äter för att sedan kissa ut. De hamnar i avloppsreningsverken vars slam på vissa håll förs tillbaka till åkerjorden. På så sätt får man äta medicinerna flera gånger – en återvinningseffekt som de flesta inte är medvetna om.

När det i början av året basuneras ut i media att barnmat innehåller tungmetaller och att även kravmärkt barnmat gör det, så blir många misstänksamma mot det ekologiskt odlade. Kan det vara så att ekobönderna låtsas vara miljövänliga men i själva verket sprutar ut gifter även de? Med tanke på de kontroller som görs av Krav är risken för fusk av det slaget liten. Däremot kan ekobönder inte gömma sig för luftföroreningar. De kan inte heller trolla bort det som redan finns i jorden och som kanske förts dit när jorden odlades med kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Ekologiskt odlad mat innehåller idag till exempel nästan lika mycket kadmium som konventionellt odlad mat. Detta beror i huvudsak på luftföroreningar. Men idag är konst­gödsel den viktigaste faktorn när det gäller tillförsel av kadmium. På sikt kommer alltså de ekologiska jordarna att få ett lägre innehåll av kadmium medan de konventionellt odlade kommer att få ett ökat.

Den ekologiska maten är inte giftfri men den ekologiska produktionen strävar efter att vara det. Många tror att de kan köpa helt giftfri mat – men den tiden är tyvärr förbi. Däremot kan man med sina inköp bidra till att giftmängderna i jorden minskar och att våra barnbarnsbarn kan få en någorlunda ren mat. Det är värt att jobba för det!