Välkommen till ett nytt år med Odlaren!

Från Odlaren 1-2012

Text: Karin Jansson

Du håller just i din hand årets första nummer av Odlaren. Om du har fått vår tidning tidigare så har du säkert redan upptäckt att layouten är helt ny. Efter många år med samma utseende tyckte vi att det vara dags för en uppfräschning och vi hoppas att du ska gilla den nya layouten.

Det är i år 35 år sedan Fobo bildades och den första Odlaren gavs ut. På dessa år har inställningen till ekologisk odling helt förändrats i samhället. Då hette det alternativ odling och förknippades med gröna-vågare, hippies och skäggiga män. Nu heter det ekologiskt och KRAV-märkt och rekommenderas av såväl stjärnkockar som hälsoprofeter. Dessutom ger myndigheterna idag bidrag till bönder som vill ställa om till ekologisk produktion.

Men även om mycket har hänt i en positiv riktning så finns grundproblemen kvar: Det mesta av vår mat produceras storskaligt med hjälp av fossila bränslen, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Användningen av kemiska medel inom jordbruket har ökat liksom gödselmängderna. Skördarna har blivit större men lönsamheten har försämrats när matpriserna har stått mer eller mindre stilla under många år.

Eftersom ekologiska produkter är betydligt dyrare än konventionellt odlade är det idag medel- och höginkomsttagarna som äter mest ekologiskt. Samhället har blivit uppdelat när det gäller mat. En växande grupp människor intresserar sig för kvalitet och konsumerar bra råvaror. En annan grupp köper billiga livsmedel på lågprisvaruhusen och riskerar att få så kallade vällevnadssjukdomar.

Men det finns ljuspunkter. Skolor och andra kommunala inrättningar köper allt mer ekologiskt. De flesta förstår idag skillnaden mellan olika odlingsformer och stödjer tanken på att vi ska ta fram giftfri mat. Många – och inte minst de unga – vill odla en del av sin mat själva, i trädgården eller på kolonilotten.

Vad ska då hända i framtiden? Vi ser att de fossila bränslena blir allt dyrare och en del menar också att vi redan har passerat oljetoppen. Dyrare bränslen, konstgödning och kemiska medel kommer snart att göra det konventionella jordbruket olönsamt om vi inte höjer livsmedelspriserna rejält. Vem ska producera vår mat då?

Vi ser redan en odlingsvåg växa fram – denna gång inte bara i form av dem som flyttar ut på landet. Nej, nu är det stadsodling som gäller. De senaste åren har en rad stadsodlingsprojekt startat över landet. I år försöker Föreningen Holma Folkhögskola, som Fobo är medlem i, att starta en stadsodlingskurs i Lund. Det är i skrivande stund inte klart om kursen kommer igång redan i år, men om så blir fallet blir det antagligen den första utbildningen i sitt slag i Sverige.
Men man behöver inte gå en utbildning för att komma igång med odling. Det är bara att börja där man står: gräsmattor, koloniområden och odlingslotter står redan och väntar i de flesta tätorter.

Framtidens odlare kommer att finnas både i städer och på landet och har du inte odlat förut är det hög tid att börja nu. För dig som redan odlar så vet du att det är dags att dra igång odlingarna nu. Hur vi ska lösa framtidens livsmedelsproblem vet vi inte ännu – men klart är att betydligt fler än idag kommer att vara engagerade i att producera mat.

Välkommen till ett nytt år som odlare!