Nya kontrollavgifter hotar eko-odlingen

Från Odlaren 4-2011

Text: Karin Jansson

Odlingen av ekologiska grönsaker i vårt land hotas återigen av nya avgifter för svenska fröfirmor. Redan idag är efterfrågan större än utbudet när det gäller ekologiska livsmedel och nu finns det risk att utbudet minskar ytterligare. Jordbruksverket har i sommar beslutat att tredubbla kontrollavgifterna för landets fröfirmor, något som slår mycket hårt mot de småskaliga fröföretagen som saluför ekologiska fröer avsedda för småskalig odling.

De nya avgifterna kommer att drabba i första hand de små röhandlarna som t ex. Olssons Frö, Runåbergs Fröer och Lindbloms frö. Ingen av dessa fröföretag fick möjlighet att lämna remissvar till förslaget. Istället använde Jordbruksverket Nelson Garden som remissinstans. Nelson Garden, som har halva den svenska marknaden på köksväxtfröer, har sedan 2006 låtit packa sina fröer i Lettland för att slippa kontrollavgifter och de hade inget att invända mot de nya, höjda avgifterna.

Leif Lindblom är mycket upprörd över att Jordbruksverket tagit beslut om dessa avgifter utan att han och andra mindre fröhandlare har fått möjlighet att yttra sig. För hans egen del handlar det om en avgiftshöjning från ca 50 000 kr årligen, till ca 150 000 kr, en avgift som är 5-15 gånger högre än kollegor i övriga EU har.

Även förra hösten stred de svenska fröföretagen mot Jordbruksverket. Den gången handlade det om nya höga avgifter för att få registrera sorter. Orsaken till avgifterna var ett nytt EU-direktiv men Sverige hade beslutat om betydligt högre avgifter än de flesta länder i Europa. Efter att Jordbruksverket fick in över 600 remissvar från fröfirmor och odlare beslöt man sig den gången för att sänka avgifterna för fröfirmorna.

Men även om dessa registreringsavgifter har sänkts något har de små fröfirmorna fortfarande en svår situation. Fröfirmor i Sverige har ett stort utbud av sorter och säljer inte så mycket av varje sort. Genom sitt utbud bidrar de till att bevara biologisk mångfald och de ger de svenska ekologiska småskaliga yrkesodlarna ett rikt utbud av sorter som berikar den svenska grönsaksmarknaden. Genom att dessa firmor nu får ytterligare avgifter finns det en stor risk att flera av dem lägger ned sin verksamhet, något som kommer att minska konkurrenskraften för de ekologiska odlarna och ytterligare begränsa vårt utbud av ekologiska grönsaker.

Fobo har agerat i denna fråga genom att skicka ut pressmeddelande till stora medier och genom brev till Jordbruksverket och vår jordbruksminister. Vi deltog också i ett dialogmöte med Jordbruksverket i början av december. Läs gärna mer på vår hemsida där vi publicerar ny information i denna viktiga fråga liksom på Fobos Facebook-sida, Ekologisk trädgård-Fobo. Här finns också förslag på skrivelse som man kan skicka in till Jordbruksverket.