Välkommen till ett nytt år med Odlaren!

Från Odlaren 1-2011

Text: Karin Jansson

Ännu ligger snön tjock på många håll i vårt land och det kan kännas långt tills det är dags att börja påta i jorden. Men många av oss har redan små plantor i fönstren och även om det är kallt ute så kan man klara dagar känna att vårsolen har börjat värma.

Ni håller i årets första nummer av Odlaren och på redaktionen hoppas vi att ni ska hitta mycket intressant läsning, tips för årets säsong och fakta som fördjupar ert trädgårdskunnande. Odlaren liknar kanske inte någon annan trädgårdstidning på marknaden och vi vill inte heller göra det. Våra reportage kommer inte att förmedla så mycket yta – men däremot djup, insikt och kunskap. Vi vill skriva för er som intresserar er för trädgård ur ett miljö- och framtidsperspektiv, för er som funderar över världens försörjning och hur jordens överlevnad hänger ihop med vår egen konsumtion. Vi vill också skriva för er som vill prova nya sätt att odla och som hellre äter en egenodlad krokig gurka än en till synes perfekt, konstgödslad grönsak.

I dag hör man då och då debattörer och politiker påstå att ekologisk odling inte kan mätta jordens befolkning. Tyvärr har industrijordbrukets lobbyister lyckats påverka många förnuftiga människor till att misstro det ekologiska jordbruket och istället hävda att mänsklighetens försörjning ska klaras genom genmodifiering, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det man glömmer är då att vi har en begränsad jord – vi har inte oändliga resurser till vårt förfogande. Det är endast genom att hushålla med dessa resurser och låta dem ingå i kretslopp som vi kan försörja en växande befolkning.

Vi står inom de närmsta årtiondena inför stora förändringar som sannolikt kommer att påverka alla människor på jorden. Fossila bränslen kommer att bli mycket dyra och förråden av fosfat, en viktig beståndsdel i konstgödsel, kommer att börja sina. Det är därför dags redan nu att ställa om vårt jordbruk till ett ekologiskt hållbart, att sluta kretsloppen och återföra allt organiskt avfall till åkern och att sluta minska den biologiska mångfalden genom kemiska bekämpningsmedel. Som tur är tänker konsumenterna självständigt och litar till den ekologiska produktionen. Enligt ny statistik från Krav ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 11 procent under förra året. Den livsmedelsgrupp som ökade allra mest var försäljningen av barnmat som 2010 steg med 23 procent. Detta är mycket positivt inför framtiden eftersom det visar att unga barnföräldrar vill ge sina barn bra och giftfri mat, en vana som man kan hoppas att barnen för vidare.

Lika positivt som det är att titta på den ekologiska försäljningsstatistiken, lika tråkigt är det att konstatera att Jordbruksverket nu definitivt bestämt sig för att införa nya fröregler i Sverige. Det nya frödirektivet från EU – som vi behandlade i nr 2 av Odlaren 2010 – hotar att minska vårt fröutbud. Alla fröer, även de som säljs till privatpersoner i småförpackningar, måste från och med årsskiftet registreras på en europeisk sortlista. Registreringen kostar pengar och kräver administrativ tid, något som blir svårt att få ihop för våra små fröföretag.

Grönsaksfröer får från 2011 bara säljas i små portioner och odlas på en begränsad yta. Eftersom Sverige, ja hela Norden, har ett klimat som skiljer sig en hel del från övriga Europa har vi behov av sorter från t ex Asien och Nordamerika. Dessa sorter kan det nu bli stopp för samtidigt som vi hänvisas till att odla sorter som är anpassade till Medelhavsklimat. Därför blir det alltmer viktigt att lära sig att odla sina egna fröer, att byta fröer med sina vänner och på olika sätt sprida frön utanför den kommersiella handeln.

Här har vi småodlare en viktig uppgift för framtiden. Vi kan inte försörja världen med livsmedel, men vi kan genom egen fröodling bidra till att den genetiska mångfalden bevaras, en mångfald som kommer att bli alltmer viktig i en värld med snabbt skiftande klimat och miljöförutsättningar. Så, när du nu planerar årets trädgård, läser kataloger och ritar upp din trädgård, ta också gärna med ett hörn för fröodling. Det har både du och framtiden nytta av!