Från Odlaren 1-2010

Text: Karin Jansson

Den amerikanske bestsellerförfattaren Jonathan Safran Foer har i en nyutkommen bok ifrågasatt det moraliska i att äta kött från djurfabriker.

Har människan rätt att stänga in djur i små utrymmen och föda upp dem på billigt foder enbart för att vi ska kunna äta billigt kött? Är det hållbart att föda upp 50 miljarder djur varje år till slakt, en uppfödning som orsakar stora utsläpp av växthusgaser? Hur långt går mitt personliga ansvar för vilken mat jag väljer?

Detta är några av de centrala frågor som Jonathan Safran Foer ställer i sin nyutkomna bok Eating animals. Foer som är en amerikansk författare född på 1970-talet, är framför allt känd för sin roman Allt är upplyst. Efter att han för några år sedan blev far började han ställa sig frågan om vilken mat han skulle ge till sin son. Han började därför skaffa sig mer kunskap om livsmedelsindustrin och framför allt har han intresserat sig för djuruppfödning.

När Foer försökte besöka djuruppfödare upptäckte han att ingen ville ta emot honom. Uppfödarna ville inte själva visa upp den situation som amerikanska grisar, kor och kycklingar lever under.

– Vi har en idyllisk bild av jordbrukare och gårdar som inte alls stämmer längre. Idag har djuruppfödning blivit en storskalig industri som förser konsumenten med kött. Det verkar billigt men egentligen är detta den dyraste mat man kan äta, förklarar Foer i en intervju i Ellen DeGeneres show på amerikansk TV.

Visserligen kostar köttet inte mycket i butiken men kostnaderna får vi istället betala genom att folk blir sjuka. Dessutom bidrar djuruppfödningen till växthuseffekten och kostnaden för kommande klimatkriser har vi ännu ingen aning om.

Men framför allt ömmar Foer för djuren och han vädjar till folks samveten. Det finns idag många reportage som berättar om djurens villkor under uppfödningen. Vi har sett kycklingar instängda i trånga burar, kastrering av galtar utan bedövning, döda grisar i djurstallarna, hårda cementgolv utan halm, stressande djurtransporter och bilderna på de lidande djuren finns kvar i de flestas medvetande.

Därför kan vi inte längre hävda att vi inte vet hur djuren har det, menar Foer. Fortsätter vi med köttätande är det på grund av likgiltighet inför djurens villkor. Kommande generationer kommer att ställa oss mot väggen och fråga: Vad gjorde du när du fick veta sanningen om djuruppfödningen?

Foers bok finns inte på svenska och har ännu uppmärksammats i väldigt liten grad här. Dock har Nina Lekander i Expressen skrivit en krönika där hon berättar att läsningen av Eating animals för henne troligtvis blir spiken i kistan när det gäller köttätning.

I USA tror en del skribenter att Foers bok kommer att påverka en hel generation. Foer själv förespråkar dock inte att man måste vara vegetarian. Han anser att man också kan välja att äta kött från småskaliga gårdar där djuren föds upp på ett etiskt försvarbart sätt. Problemet är att det är väldigt få jordbrukare som föder upp djur på detta sätt och det är svårt att i en storstad hitta denna typ av kött. Därför väljer Jonathan Safran Foer att själv vara vegetarian. Men framför allt uppmanar han alla sina läsare att göra ett medvetet val kring sin egen mathållning och att våga stå emot det kommersiella och traditionella trycket att äta kött till varje måltid.