Vi blir allt fler!

Från Odlaren 3-2009

Text: Karin Jansson

Det är många som odlar i Sverige. Inte bara blommor och prydnadsväxter utan också grönsaker, frukt och bär. Sedan jag började som redaktör för Odlaren för tre och ett halvt år sedan har intresset för nyttoodling ökat påtagligt. Det säljs mer grönsaksfröer än på mycket länge i vårt land och det är tydligt att vi är i en ny positiv trend när det gäller intresset för småskalig odling.

Efter att i sommar ha rest runt i landet och pratat med odlare, haft kurser och träffat entusiastiska deltagare och dessutom fått många mejl och samtal omkring odling är jag allt mer säker på min sak: Det är något nytt på gång, ett uppvaknande omkring odling och matkvalitet.

Egentligen startade det redan i början på nittiotalet då det föddes ett nytt trädgårdsintresse i vårt land. Då handlade det enbart om vackra trädgårdar men i kombination med de senaste årens klimatdebatt har något nytt börjat spira. Nu finns ett genuint intresse för mat och jord och många vill göra något meningsfullt med sin trädgård.

Det finns många delar i detta nya intresse. Nya ungdomsrörelser växer fram där man jobbar för ett nytt, hållbart samhälle där odling är en viktig del av budskapet. Tidningar skriver om grönsaksodling och aldrig förr har vi väl haft så många mat- och trädgårdsprogram som lovordar ekologisk mat och odling som just nu.

Visserligen finns det också motkrafter; politiker, forskare och debattörer som misstänkliggör denna nya gröna våg – men kraften i motståndet verkar inte riktigt övertygande. När Rapport i somras hade ett ensidigt reportage om att ekologisk odling var klimatfarlig skrev genast en krönikör i Aftonbladet att inslaget var ett lågvattenmärke för dålig journalistik. Att enbart spegla en fråga ur ett perspektiv går inte riktigt hem längre – man måste få en möjlighet att höra båda sidor och själva hitta sin ståndpunkt.

Och i denna nya våg finns just detta – många människor vill börja tänka själva. Så länge har vi i vårt land gått i myndigheternas ledband och trott att allt de har gjort har varit det bästa för oss. Men idag vågar många fler tänka själva och ta eget ansvar för vad man vill äta, hur maten ska odlas, hur man vill leva osv.

Bakom de nya rörelserna och tendenser som kommer fram finns Internet. Här finns alternativ information till den officiella kunskap som trumpetas ut av myndigheter och media. Här finns motvikt som ger balans. Naturligtvis hittar
man också mycket desinformation, propaganda och ren galenskap på Internet men jag tror ändå att det är denna nya kunskapskälla som gjort det möjligt att så snabbt få en ny grön våg att växa fram.

Förutsättningarna för att denna våg ska växa vidare är mycket stor i vårt land. Det är väldigt få länder som har så mycket mark som vi har att använda för småskalig odling. Vem som helst kan för några hundralappar hyra en odlingslott praktiskt taget i varje stad och samhälle. Miljontals svenskar har också egen trädgård, runt villan eller sommarhuset.

Denna mark kan i framtiden bli en viktig resurs för att försörja befolkningen. I Ryssland har man sedan trettiotalet fått mycket av sin mat genom småskalig odling på kolonier, så kallade dachor. I Sverige finns det uppskattningsvis 300 000 hektar odlingsbar mark i hemträdgårdar och kolonilotter. Om vi – teoretiskt sett – enbart åt vegetabilier skulle denna mark räcka för att försörja 4 miljoner människor. Med samma matematik kan man räkna ut att vår svenska odlingsmark räcker för att försörja en befolkning på 34 miljoner människor. Att vi i dagsläget inte ens klarar av att försörja oss själva med livsmedel beror i huvudsak på att vi väljer att omvandla det mesta vi odlar till kött och mjölk.

Ännu så länge ser vi ingen genomgripande förändring av vårt jordbruk, men den begynnande miljömedvetenheten kommer att driva fram nya tankar. I kombination med att fossila bränslen blir dyra eller helt tar slut kan vi förvänta oss att vi står inför en mycket dramatisk förnyelse av vår livsmedelsförsörjning i en ganska nära framtid.

Den storskaliga rovdriften av naturen med ett jordbruk som är helt beroende av fossila bränslen i form av drivmedel, transporter, konstgödsel och bekämpningsmedel kan inte bli annat än en parantes i jordens historia. Mänskligheten har alltid försörjt sig genom enkla metoder och ska vi ha en möjlighet att överleva kommer detta också att bli nödvändigt i framtiden.

Att kunna odla sin mat kan bli mer än en udda hobby – det kan tvärtom bli en mycket viktig kunskap för människans överlevnad. Så, alla ni odlare, odla på, ta egna fröer och lär er så mycket som möjligt. Pröva nya grödor och metoder och sprid kunskapen till vänner och bekanta. Snart kan vår överlevnad delvis bero på oss som lärt oss odla – och det gäller att börja förbereda sig nu!