Fråga: Jag har letat efter ställen där man kan köpa garanterat GMO-fria fruktträd och bärbuskar men lyckas inte hitta nåt ställe i närheten där jag bor.

Har ni kanske något tips att ge mig? Jag har frågat på han­delsträdgårdar om de kan garantera att det de säljer är fritt från GMO men ingen har kunnat ge några garantier.
/Chris

Svar: Du frågar om GMO och frukt och bär. Frukt och bär har hittills tagits fram med traditionella växtförädlingsmetoder så allt du kan köpa på svenska plantskolor är utan gen­modifiering. Det borde vilken trädgårdsmästare som helst kunna förklara. När det gäller frukt och bär så säljs i svenska trädgårdsbutiker mest träd som har producerats här och har sitt ursprung i Sverige. En del härstammar från gamla frösådder, t ex Ingrid Marie, en del är korsningar som är gjorda på forskningsstationen Balsgård, t ex. Aroma.

Det pågår försök med genmodifierade äpplen och plommon i USA men det är inga sorter som säljs här.

Överhuvudtaget säljs det inga som helst genmodifierade plan­tor eller frön till privatpersoner i Sverige. Det har gjorts en del försöksodlingar i forskningssyfte med GMO men i övrigt är allt som odlas här utan GMO. EU bestämmer vilka GMO-växter som får odlas inom EU och det rör sig främst om majs, raps, sockerbeta och soja. Det finns också godkänd GMO-potatis, men den får inte användas som människoföda. I Europa odlas genetiskt modifierad majs i Frankrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland.

Under senare år har man i Sverige gjort fältförsök av bland annat hybridasp som har modifierats genetiskt för att klara torrare och strängare miljöförhållanden eller som är resistenta mot skadeinsekter, raps som är tolerant mot ett bekämpningsmedel och sockerbeta som har förändrats för att vara resistent mot ett mycket skadligt virus och ett bekämpningsmedel.

GMO-grödor är stort i USA och Sydamerika och det som odlas är framför allt majs, bomull, raps och soja. I övrigt är det ännu så länge små kvantiteter som är genmodifierad av världens mat.

Inom EU ska mat som innehåller mer än 0,9 % GMO mär­kas. Efter­som raps, soja och majs är godkända GMO-grödor i Europa kan man också i en del länder hitta produkter av dessa som säljs i butiker. Sammanlagt finns knappt hundra produkter som innehåller ingredienser från godkända gene­tiskt modifierade växter i EU.

Enligt svenska Livsmedelsverket ska några av dessa pro­dukter finnas i Sverige men de ska då vara märkta, t ex. med ”framställd av genetiskt modifierad soja”. Stickprovskontroller har tidigare visat att det ibland kommer in mat som innehåller genmodifierade produkter och inte är märkt.

Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder behöver inte märkas. För närvarande finns det inte något GMO-foder i Sverige men detta diskuteras livligt framför allt av dem som producerar fläskkött. Eftersom många mjölkprodukter på våra hyllor är importerade så kan en del av dessa vara framtagna med hjälp av GMO-foder.

Karin Jansson