Fråga: Har läst på er hemsida att man inte ska gödsla en del grönsaker med färsk kogödsel. Har torvmark som förut varit skog, tog bort alla stubbar, grenar och grästuvor och gödslade med färsk koskit. En del plantor jag satte ut dog: isbergsallad, dill, persilja, morötter, pumpa, tomater och lök. Däremot klarade sig squash och potatis

Jag satte dessa plantor i början av juni. Jag passade dem i tre veckor efter plantering, sen arbetade jag med annat, normalt tyckte jag att de skulle ha rotat sig till dess och torven var fuktig ca 10 cm under markytan. När jag tittade till det en månad senare var det mesta dött

Har de dött pga av gödsling med färsk gödsel eller finns andra orsaker?
/Klaus

Svar: Rekommendationerna om vilka växter som kan gödslas med färsk respektive brunnen gödsel handlar ju om att få kvalitativt bra skörd – inte om att växterna skulle dö. Få växter dör av färsk gödsel. Att dina plantor dog har nog andra orsaker. Det kan ha att göra med att du inte vattnade tillräckligt, att plantorna kom för snabbt från växthus ut i solen t ex.

Färsk gödsel ökar tillväxten av blast och det gör att t ex. potatis och morötter kan få en kraftig blasttillväxt och små rötter. Därför rekommenderar man inte färsk gödsel till rot­frukter, men de dör absolut inte av det, de växer bra. Pum­pa, squash och tomat vill däremot ha mycket kväve och kan därför ge god skörd av färsk koskit.

Jag tycker det låter som om växterna inte har haft tillräckligt med vatten. Det var ju en varm sommar och grönsaker klarar sig knappt mer än en vecka om det är varmt och inget regn. Så en månad utan skötsel var nog för mycket. Ett tips om du inte kan sköta om dina odlingar så ofta är att plantera ut tidigare under våren när det finns mer markfukt. Rotfruk­ter som morötter, palsternackor mm. kan klara en torr sommar om de är frösådda. Även om det är möjligt att förodla morötter så ger det ju en mycket mer känslig planta som lätt dukar un­der. Även dill, persilja och sallat kan sås tidigt och klarar sig då bättre. Om du sår tidigt och sedan täcker med t ex. halm eller hö mellan raderna så kan plantorna klara sig över som­maren utan skötsel.

Plantorna måste vattnas ordentligt vid planteringen och det är att rekommendera att plantera vid molnigt väder. Stark sol vid planteringen kan skada rötterna. Man ska heller inte glömma att avhärda växterna, dvs. att låta dem vänja sig vid uteklimat successivt. Avhärdningen bör ske under en vecka, annars dör växterna lätt av exponeringen för solens UV-ljus. Man kan också skydda de små plantorna med duk under den första tiden.

Potatisen är en tuff grönsak och kan överleva eftersom den har en stor knöl med vatten och näring. Men skörden min­skar betydligt om man inte kan vattna en solig sommar. Även potatis kan odlas med täckmaterial för att minska behovet av vattning.

Karin Jansson