Fråga: Jag har just påbörjat ett examensarbete i ”Trädgårdens hantverk och design”, Göteborgs Universitet. Jag vill undersöka hur man kan tillverka egen jord på ett hållbart vis och utan änd­liga resurser. Många amatörodlare är otroligt duktiga på det­ta redan, men min fråga gäller huruvida detta är möjligt för någon som driver ett mindre, vinstdrivande företag/yrkesodlare. Sneglar en del på England som ligger långt före med sina ”Peat-free soils”. Men det känns som om en liknande debatt ej förs här i Sverige över huvud taget?!

Hur ställer ni er till denna påsjordshysteri som verkar vara rå­dande här i landet? Uppmuntrar ni era medlemmar till att blan­da egna jordar och har ni i så fall några bra ”recept” på dessa?!
/Emma

Svar: Kul att du är intresserad av att tillverka egen jord! Pre­cis som du skriver så finns det väldigt lite motstånd i Sverige mot torv i jordblandningar och frågan diskuteras knappast här. Det tar tusentals år för torv att bildas och när vi använder den i olika jordblandningar i trädgården frigörs koldioxiden till luf­ten. Att odla i torv innebär alltså att man ökar växthuseffekten och bidrar till klimatförändringar.

Att köpa så kallad jord på påse till plantor och sådder är väldigt populärt och en del av den kommersialisering som har skett av människors trädgårdsintresse. Naturligtvis går det bra att göra egna jordblandningar och vi skriver en del om det i vår tidning, faktiskt i senaste numret, Odlaren nr 1-2015. I artikeln om plantuppdragning finns lite exempel på hur man gör egen jord. Det finns för övrigt också en notis i tidningen om gifter i påsjord.

Jag har inte träffat på några ekologiska odlare i Sverige som blandar egen jord och drar upp plantor, men så finns det också väldigt få ekologiska plantskolor här. Men det skulle natur­ligtvis gå bra att kompostera t ex. hästgödsel och löv, blan­da upp med sand och grus till både såjord och plantjord. Så lär ju trädgårdsmästare ha gjort i alla tider, men eftersom det idag är så lätt att köpa jord faller de flesta för det.

För husbehovsodlare går det alldeles utmärkt att kom­postera köksavfall och trädgårdsrester och göra egen plantjord. Maskkompost är också ett utmärkt sätt att få när­ings­­rik jord till planteringar.

Personligen tror jag att människor idag inte orkar ha en lång framförhållning. Ska man ha egen plantjord måste man börja ett år eller två innan man ska dra upp plantor – vem har tid att tänka så långt fram idag? Dessutom har vi så mycket torv i vårt land att det inte blir någon debatt om att det används i påsjord.

Karin Jansson