Fråga Jag äger en gammal smedja där jag hittat en hel tunna med finkrossad kol. Kan jag använda den att strö i landen?
/Ulla

Svar: Träkol består av trä som har genomgått en syrefri för­brän­ning, så kallad pyrolys. Det innebär att cellerna i träet förbränns, kvar blir själva kol­atom­erna. Träkol blir väldigt po­röst eftersom det mesta av träet har förbränts och endast ett skelett av kolatomer är kvar. På mikroskopisk nivå ser träkolet ut som en tvättsvamp med en massa håligheter. Finfördelad trä­kol förbättrar jordstrukturen och gör jorden lättare att bearbeta. Den binder också kol i jorden och minskar på så sätt CO2-halten i luften. Om man laddar kolet med gödning innan man lägger det i jorden, kan det tillföra näring under lång tid. Detta gör man genom att låta kolet ligga och dra i t ex. nässelvatten, gödselvatten eller urin.

Vid förbränningen av träet blir också tungmetallerna kvar. Träd tar upp tungmetaller ur jorden och vid förbränningen kon­centreras tungmetallerna i kolet. Tungmetallerna i jorden har ökat under senare år pga. av nedfall, försurning, gödsling mm. Detta gör att det är tveksamt att använda både aska och träkol om man inte vet vad det är som har förbränts. Träkol som säljs som grillkol har vid mätningar visat sig innehålla höga halter av bland annat krom och nickel, detta kan bero på att man har använt tryckimpregnerat virke i kolframställningen.

Det är omöjligt att som lekman veta hur mycket tung­me­taller det finns i t ex. en påse träkol man köper i butiken. Det finns ekologisk kol och det finns också numera några aktörer som säljer träkol just med tanke på inblandning i jorden – och detta är väl de bästa alternativen om man inte gör egen träkol. Om man gör egen träkol har man ju också en viss kontroll, i alla fall vet man att det inte är tryckimpregnerat virke.

Träkol och aska innehåller alltså alltid en del tungmetaller – men det gör också andra gödselmedel som stallgödsel mm. Vårt sätt att hantera jord och natur har gjort att vi har löst ut och släppt ut tungmetaller överallt, det går alltså inte helt att undvika dem. En viss användning av träkol i jorden är antagligen inte hälsovådligt, men det vore önskvärt med mer forskning på detta område.

Det är alltså svårt att ge generella råd om användning av träkol. Träkol som har stått vid en gammal smedja skul­le jag undvika eftersom man inte vet någon om fram­ställ­nings­­processen. Risk finns ju att man har förbränt t ex. tryck­impregnerat virke.

Karin Jansson