Fråga: Vad är Ecoplug – är det ekologiskt?

Svar: Ecoplug är ett kemiskt bekämpningsmedel för att ta död på stubbar och hindra att de börjar växa igen. Ecoplug mark­nadsförs som ett miljövänligt alternativ till besprutning men det verksamma ämnet är glyfosat, alltså samma ämne som i Round up. Metoden med pluggar gör att mindre bekämp­ningsmedel används än vid en generell besprutning, men detta har naturligtvis inget med ekologisk odling att göra. Trots att företaget som marknadsför denna produkt säger att glyfosat är en helt ofarlig produkt har man i studier nyligen visat på att ämnet är cancerframkallande.

Karin Jansson