Fråga: Jag minns som barn hur pionerna fick stora frökapslar och ur dessa pillade jag fram stora mörka frön. Nu när jag är sextio och vill prova att sätta dessa frön i jorden så är det ont om frön. Antingen faller blomman av och det finns inte tillstymmelse till frökapsel. Eller så är kapseln tom eller innehåller en massa små ljust bruna frön. Vad har hänt? Är det dålig pollinering? Är mitt minne fel? Det är samma pioner jag ser men även andra runt mig som jag inte såg som barn.

Även aklejorna var alltid fyllda med frön när jag var liten. Men inte numera och ofta är kapslarna krokiga. När jag började odla min kolonilott 1999 tog jag ofta tagetesfrön i stadens odlingar och det fanns massor av mogna fina frön. Sista åren har det varit svårt att hitta frön som är färdiga och dugliga. De flesta tagetesfrön är bara platta och bruna och gror inte.

Vad har hänt? Jag tycker ändå att jag ser en del humlor och bin men de kanske inte hinner med alla blommor.
/Sara

Svar: Det stämmer säkert att mängden pollinerande insekter har minskat under senare år, bland annat på grund av bekämpningsmedel i jordbruket. Om detta har något med dina blomsterfröer att göra är svårt att säga. Pollinering sker ju inte bara med insekter utan också med vind och en del växter pollinerar sig själva utan någon hjälp. När det gäller pioner så är det olika med fertiliteten beroende på vilken sorts pion det är, men många sorter är naturligt sterila.

Aklejor brukar jag plocka frön från, däremot vet man inte hur blomman kommer att se ut eftersom de lätt korsar sig. Tagetes brukar också vara lätt att plocka frön från. Jag har inte haft något problem med dessa fröer så jag hoppas att det du rapporterar bara är något tillfälligt.

Karin Jansson