Fråga: Hur blir jag av med myror (gula) i jorden vid rötterna hos äppelträd, krusbärsbuskar etc. Det verkar som om de äter rötterna?
/Ann-Charlotte

Svar: Frågan om vad man ska göra med myror i trädgården blir allt vanligare i trädgårdssammanhang. Kanske beror det på att myror överlever bättre i ett varmare klimat, kanske har det att göra med att färre personer idag vill använda giftiga medel mot myror.

Tidigare har man sagt att myror inte äter växtrötter men många trädgårdsägare har sagt till mig att de har sett detta. Om det är sant vet jag inte. Det myror gör är att bygga bon i jorden och detta underminerar marken. De bygger gångar som gör att rötterna kanske tappar sitt fäste i jorden och torkar ut. Detta skulle kunna vara orsaken till att växter dör eller växer dåligt där myror har sitt bo.

I huvudsak betraktar jag myror som nyttodjur som man inte ska störa. Men om de t ex tar sig in i hus eller förstör växter finns naturligtvis anledning att ingripa. Myror trivs inte om det blir blött så det enklaste sättet att bekämpa myror är att vattna regelbundet. Man kan också vattna riktigt mycket, gärna rakt in i myrboet, kör vattenslangen i det och vattna rejält gång på gång. Om man dessutom aktivt arbetar med jorden och regelbundet luckrar och på så sätt stör myrorna, så brukar de flytta efter ett tag. En annan variant är att gräva bort boet. Jag har också hört att man kan köra ett järnspett i boet under vintern, vilket leder ner kyla och myrorna fryser då ihjäl.

Det finns också ett KRAV-märkt medel mot myror som heter Myreffekt. Det består av borax, ett borsalt som även används som borgödselmedel vid borbrist. Medlet placeras i små dosor som placeras där myrorna rör sig. Arbetsmyrorna för med sig ämnet till boet som mat men efter 1-2 veckor utplånas boet eftersom de inte tål denna föda. Det finns olika arter av myror, där skogsmyran är ett nyttodjur, medan den gula och svarta tuvmyran kan gnaga på rötter och stammar.

Karin Jansson