Fråga: Jag och min partner har precis köp ett radhus och vill börja odla grönsaker, främst gröna blad och kryddväxter. Jag har läst att odlingar bör ligga minst 25 meter från en trafikerad väg, och det är omöjligt för oss att eftersom vår radhustomt är så liten. Vi skulle snarare behöva odla cirka fyra meter från vägen. Den är inte hårt trafikerad, men det passerar ibland bussar precis vid tomtgränsen. Vi har en häck ut mot vägen som är cirka en meter hög. Min fråga är om ett växthus skulle skydda grönsakerna mot avgaser och farliga partiklar?
/Marian

Svar: Farliga ämnen från avgaser kan vara koppar, bly, kadmium, och PAH (polyaromatiska kolväten), samt asbest från bromsanordning. För den som är KRAV-odlare är regeln att man måste odla minst 25 meter från en hårt trafikerad väg.

Det finns tyvärr väldigt lite forskning på hur man skyddar sig mot avgaser. Jag skulle tro att ett växthus har en viss förmåga att skydda grönsakerna mot avgaser och partiklar. Men i alla fall avgaser tar ju sig även över växthuset. En häck ihop med ett växthus eller en plantering av ett buskage ger en del skydd, men naturligtvis blir man inte av med alla avgaser. Nu skriver du att vägen inte är hårt trafikerad och avgaser mm är då troligtvis inte något större problem. Undersökning vid Hornsgatan i Stockholm (mycket hårt trafikerad väg) visar att det som odlades vid vägen inte fick för höga halter av gifter och tungmetaller. Det enda man ska tänka på är att skölja grönsakerna ordentligt.

Idag får man räkna med att få i sig gifter via alla mat man äter, även den ekologiska. Ingen kan skydda sig helt mot luftföroreningar och i våra jordbruksmarker finns redan förhöjda värden av t ex kadmium. Om man odlar en liten del av sin mat i trädgården har det mycket liten påverkan på vårt sammantagna giftintag. Det är först om man odlar en större andel av sina grönsaker som det spelar någon roll om man bor bredvid en väg. Om man själv odlar utan gifter och konstgödsel så är troligtvis giftmängden i det eget odlade mindre än i konventionellt odlad mat, även om man bor bredvid en väg.

Karin Jansson