Fråga: Vet du om det finns något ekologiskt kompostströ på marknaden? Jag har försökt googla på det men finner inget.
/Christina

Svar: För att en kompost ska fungera bra krävs en balans mellan grönt och brunt material. Med grönt material menar man kväverikt material som gräsklipp, grönsaksrester, matrester mm. Med brunt material avses kolrikt material som löv, torv, grenar, halm, sågspån mm. I en så kallad varmkompost behöver man täcka varje lager med matavfall med ett kolrikt material för att det inte ska bli blött och ruttna. I trädgårdshandeln säljs en del sådana här kompostströmaterial. De består ofta av torv, kutterspån och ibland naturgödsel eller speciella bakterier/örter för att få igång komposteringsprocessen.

Så länge de är gjorda av denna typ av naturliga material är de ekologiska. Man kan också bara använda torv, halm eller kutterspån, ja några speciella kompostströmaterial behöver man inte alls om man har tillgång till något kolrikt att täcka matavfallet med.

Istället för torv som är en ändlig resurs kan man använda lövkompost. Man låter då löv ligga i en hög och kompostera tills det blir som mull och liknar torv.

Lycka till med komposteringen!

Karin Jansson