Fråga: Jag jobbar på en förskola med barn upp till 6 år och har satt igång att odla med dem. Vi har bl a satt jordgubbsplantor i bildäck. Nu undrar jag om det är hälsovådligt att äta bären från dessa plantor? Har sökt överallt, men inte lyckats hitta ett entydigt svar.
/Carita

Svar: Nej, det finns nog inget entydigt svar, men rekommendationen idag är att inte odla i bildäck. Bildäck innehöll förut HA-oljor som bland annat består av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) . Många av dessa är farliga för hälsan och miljön och även cancerframkallande. Man har gjort försök där man har lagt gummidäck i akvarier och låtit fiskar simma i vattnet. Efter ett tag har fiskarna höga halter av HA-oljor i kroppen. Detta visar att däcken läcker farliga ämnen och sannolikt avsöndrar de HA-oljor i blöt jord. Numera tillverkas däck utan HA-oljor. Det betyder att nyare däck skulle kunna vara okej att odla i.

Den generella rekommendationen blir alltså att inte odla i gamla bildäck. Å andra sidan så har det gift som kommer ut i några jordgubbar ingen betydelse för hälsan i stort. Det är sannolikt inte på något sätt farligt att äta de här jordgubbarna men man bör inte äta större mängder mat odlade i bildäck.

Karin Jansson