Fråga: Jag bor på en plats där gubbarna i byn bränner tjära en gång om året. Restprodukten blir kol som säljs för grillning. Men sedan blir det ett par kubikmeter med mindre kolbitar blandat med sågspån. Jag tycker det låter som en utmärkt jordförbättring men är orolig för vilka ämnen som kan finnas i denna blandning. Vet någon om det är OK att odla ätliga växter i jord med denna blandning?
/Ragnar

Svar: Om man gör kol på trä så blir det inga farliga restprodukter (man bör inte använda impregnerat virke som utgångsmaterial). När man tillsätter träkol och sågspån till marken så kommer de att använda markens förråd av kväve för att starta en nedbrytning. Det innebär att man först till synes får en kväveförlust och dålig växtkraft. För att motverka detta kan man låta kolet ligga i gödselvatten, till exempel i vatten med uppblött hönsgödsel eller i så kallat guldvatten, dvs, vatten och urin. Kolet laddas då med näring och blir istället ett näringsförråd för marken. Kol kan tillsättas i obegränsad mängd till jorden, men man kommer att få en effekt om man tillsätter minst några kilo per kvadratmeter. Sågspån kan man vara mer restriktiv med eftersom det kräver så mycket kväve vid nedbrytningen.

Karin Jansson