Fråga: Jag har köpt en massa pallkragar från försvarsmakten. Jag misstänker att det kan förekomma tryckimpregnering. Kan man bara måla över, i så fall vilket slags färg? Eller är det bättre att fodra med plast innan man fyller med jord? Eller kassera?
/cvwall

Svar: Längre tillbaka impregnerades trä med mycket farliga ämnen som kreosot och arsenik. Virke som har impregnerats på detta sätt är svart eller brunt och har en karakteristisk tjärlukt. Både färgen och lukten avtar med tiden och det kan då vara svårt att avgöra om det är kreosot. Misstänker man det ska man inte använda det någonstans där det kan bli hudkontakt med virket, t ex på lekplatser. Det är naturligtvis direkt olämpligt att använda den här typen av impregnerat virke så att det kommer i kontakt med jord där man odlar något ätbart.

Idag används betydligt mindre giftiga ämnen för träbehandling. Det finns olika klasser av träbehandlingsmedel som klarar av olika förutsättningar. En del använder virke av den här typen i sina odlingslådor, men jag tycker det är onödigt. Jag känner inte till några undersökningar över hur mycket gift som läcker över till det man odlar, men som ekologisk odlare är det ju bland annat gifter man vill undvika och det känns då mer logiskt att använda obehandlat trä. Men det är klart, odlar man en mycket liten del av sin mat så har gifterna från virket antagligen ingen betydelse för hälsan.

Att måla över virket är ingen säker metod, knappast heller att klä in virket. Så fort det kommer i kontakt med fukt får man räkna med att olika gifter kan läcka ut.

Ska man bygga egna lådor kan man använda värmebehandlat trä som håller bra. Man kan också köpa billig råspont och klä in lådan t ex med plast eller markduk så träet håller längre. Ett annat alternativ är att olja dem med linolja. Odlingslådor av obehandlat trä har jag märkt kan hålla 5-10 år.

Karin Jansson