Fråga: Det verkar intressant med biokol. Men min undran är: Har det betydelse för var trädet har växt, t ex här i Väster­norrland hade vi ganska stort nedfall av cesium som träden tar upp. Stämmer det att cesiumet anrikas i askan vid förbränning? I så fall kanske det är samma sak med biokolen och då ökar jag den relativa mängden av gifter i den jord där jag tillsätter detta. Är det alltså förenligt med ekologisk giftfri odling?
/Monica

Svar: Om du blandar in rester av de växter som växt på trakten får du alltid med det som de innehåller, vare sig du gör kom­post, aska eller biokol. Skillnaden är bara att biokolet gynnar mikro­floran genom sin stora porositet, och sin för­måga att hålla kolet bundet i tiotusentals år. Radioaktivt cesium undviker man enklast genom att låta bli att bygga kärnkraftverk.

Folke Günther, biokolexpert