Fråga: Jag blir upprörd över de stora skillnaderna mellan er artikel "Mest näring i ekomat" (Odlaren 3-2007) och Livsmedelsverkets information om ekologisk mat.
Finns det möjlighet att ni lägger till vilka forskningsrapporter ni syftar till? Detta gör inte Livsmedelsverket.
/Katarina

Svar: Det är en intressant och svår problematik du tar upp. Artikeln du hänvisar till på vår hemsida skrevs 2007 utifrån de studier som fanns då. Jag har hittat några referenser från denna artikel:

Näringsinnehåll ekologiska grödor

Vitamin C + 27 %
Järn + 21 %
Magnesium + 29 %
Nitrat - 15 %

Sammanställning av 20 olika studier, Worthington V. 2001

Näring i ekologisk mjölk

Högre halt av omega-3
Högre halt av vitamin E
Högre halt av betakaroten

Forskning sammanställd av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Ekologiska tomater

Innehåller högre halt av antioxidanter
Efter tio år var halten av flavonoider 80-100 % högre
Forskarna tror att för mycket kväve ger minskad halt av antioxidanter

Universiteten i Kalifornien och Minnesota

Sedan dess har det kommit en del stora metastudier som pekar på att det inte finns några skillnader mellan ekologisk och konventionell odling. Mest känd är "Nutritional quality of organic foods: a systematic review" by Dangour et al, publiserad september 2009 i The American Journal of Clinical Nutrition. Den blev mycket omskriven och tryckte rejält tillbaka dem som menade att ekologiskt odlat är mer näringsrikt.

Forskningsvärlden, understödd av Livsmedelsverket och liknande institutioner världen över, verkar ha bestämt sig för att ekologisk mat visserligen kan vara bra för miljön men inte bättre för hälsan. Mycken möda läggs ned på att bevisa detta och det finns väldigt lite resurser från den ekologiska sidan att bevisa sin sak. Går man ett steg djupare kan man fundera på varför något blir mer näringsrikt. Jordens innehåll av näring är naturligtvis en avgörande faktor liksom jordmån, väder, odlingsmetod m fl faktorer som är svåra att styra och ha kontroll över. Den konventionella odlingen dränker jorden i konstgödsel och får därmed lika mycket näring i maten som den ekologiska. Man kan fråga sig varför den konventionella maten inte innehåller mer näring med tanke på hur mycket gödsel man tillför?

Men på sikt kommer konstgödningen att försvinna efter­som den kräver så mycket energi. Konstgödsel kan bara an­vändas så länge vi har tillgång till billig energi och det har vi antagligen inte så länge till. Den konventionella bonden använder också stora mängder fosfat, ett mineral som kommer att ta slut inom en mansålder. Hur mycket näring blir det i maten då?

Den konventionella odlingen kommer troligtvis att minska i framtiden. Att ställa dessa odlingsformer mot varandra är egentligen ointressant annat än ur ett mycket lokalt perspektiv när vi funderar på om det är värt att lägga de extra kronorna på ekoodlat. Det viktiga på sikt är att vi får ett jordbruk som använder alla lokala resurser och ett samhälle som återvinner all näring tillbaka till åkern. Om inte detta sker, kommer vi inte att i framtiden kunna försörja jordens befolkning.

Karin Jansson