Fråga: Vi är tre tjejer som har ett projekt om ekologisk paprika. Vi undrar hur ekologisk paprika odlas i jämförelse till konventionellt odlad paprika?

Vad är skillnaden i odlingen?
/Ewelina, Rebecka och Joanna

Svar: Det mesta om ekologisk odling av paprika finns här i en broschyr som man kan ladda ner från Jordbruksverket:
www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p9_11.pdf

De generella skillnaderna jämfört med konventionell odling är främst att man odlar i jord och med organisk gödsel jämfört med stenull och konstgödsel för konventionell odling. Jordodling innebär problem med jordburna sjukdomar och var ju själva orsaken till att man övergav jordodling för länge sedan (60-talet) inom konventionell odling. Den svåraste sjukdomen heter korkrot och förstör rötterna på gurka, tomat, paprika och flera andra växthusgrödor. För att inte behöva ånga (sterilisera) eller byta jorden i stora växthus vilket skulle bli totalt oekonomiskt så har man kommit på metoden att ympa plantorna på resistenta grundstammar. Jag var osäker om det fanns någon grundstam för paprika, men uppenbarligen så går det att ympa paprika på tomat eftersom de tillhör samma familj:
homesteadroots.blogspot.se/2012/04/grafting-tomatoesand-peppers-onto.html

Generellt sett odlas väldigt lite paprika i Sverige eftersom importtrycket är så högt från Holland och Spanien. Det är en mer krävande kultur än tomat och så länge det finns utrymme för att sälja tomater till ett hyfsat pris så väljer man att inte odla paprika. De som odlar paprika är nog främst de med gårdsbutik och lokal försäljning och som vill kunna erbjuda kunderna ett komplett sortiment. Sannolikt är dessa odlare mest ekologiska.

Skadeinsekter bekämpas med biologisk bekämpning med olika insekter, men det är lika för konventionell och ekologisk odling:
webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/biologisktvaxtskydd-mot-skadedjur-i-vaxthus.html

Svampsjukdomar bekämpas oftast med att elda och lufta, också likadant för ekologisk och konventionell, men om till exempel gråmögel eller mjöldagg skulle slå till så finns säkert kemiska medel att spruta med. Jag är dock osäker på om detta görs i praktiken – något för er att forska på. Här finns massor av gratis information om ekologisk odling i växthus, som ni säkert kan ha nytta av:
webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/miljo-och-klimat/trycksaker-7/ekologisk-produktion-2/tradgard/gronsaker-i-vaxthus/index.html

Den pärm som finns att köpa består av dessa olika häften som är gratis att ladda ned. Det finns ett häfte om ekonomi men tyvärr är paprika så ovanligt att det inte finns någon kalkyl på den.

Lars Forslin