Fråga: Jag har tänkt skapa en trädgård på vår åker. Åkern har legat i träda i över 10 år. Där trivs nu maskrosor, kvickrot, rölleka, ängssyra och andra örter och gräs.

Vi har traktor och plog, så jag skulle kunna plöja upp det, men jag vill skapa en så bra jord som det bara är möjligt och tror att det därför är bättre att täcka marken med något. Frågan är bara vad jag ska täcka marken med? Jag har till att börja med tänkt skapa fyra kvarter med gräsgångar emellan. Totalt ca 900 m2. I dessa fyra kvarter vill jag odla grönsaker och örter. Jag vill odla så som Börje Remstam beskriver, med strängar av täckmaterial. Jag vill bygga upp jordens näringshalt och struktur och jag vill inte bara ha växter som man skördar utan också sådana som skyddar det jag odlar och sådana som är bra för bin, humlor och fjärilar.

Jag har redan börjat lite och provat att lägga ut tidningar omlott och sedan täcka dem med ett tjockt lager halvt nedbruten halm. Men det kommer att ta mycket tid att täcka 900 m2 på detta sätt. Svart plast kanske är ett alternativ, men jag är lite tveksam till plast. Är det inte risk att det blir mögel under plasten. Den ska ju ligga där i upptill tre år. Kan det inte också bli rätt syrefattigt under en plast? Hur klarar sig markorganismerna egentligen? Ett annat alternativ är kanske markväv. Det är rätt stora ytor som ska täckas och jag skulle vara väldigt tacksam för lite råd.
/Veronica

Svar: Kul att du vill starta en stor täckodling! Precis som du säger är 900 kvadratmeter en mycket stor trädgård att sköta för hand. Den kommer också att producera mer mat än vad en familj kan äta. Att täcka är ett bra sätt att komma igång och ofta leder det till att man börjar med en yta som är rimlig att sköta om. Du bör ha i åtanke att en yta på 900 kvadratmeter kräver enorma mängder täckmaterial. Har du tillgång till det eller tänker du själv odla täckmaterial?

Hur du ska bryta marken beror nog mest på hur snabbt du vill komma igång att odla. Vill du odla hela ytan direkt så är det bara att plöja och harva – sedan kan du täcka grödorna efter hand. Nackdelen med denna metod är att du kommer att få jobba väldigt hårt med ogräset eftersom det inte dör av plöjningen. Ett alternativ är att plöja och harva och hålla träda ett år för att få bort rotogräsen.

Vill du börja i liten skala fungerar det bra att täcka med tidningar och ta en bit i taget. Visst kan man täcka med plast och markdukar, men det är dyrt och onödigt tycker jag. Det fungerar dock och man behöver inte vara rädd för att marken blir dålig. Det finns också markdukar av kokosfibrer och jute som bryts ned. Dessa finns på rulle och kan vara ett alternativ för att snabbt täcka större ytor, men kostnaden blir stor. Ett enkelt sätt att komma igång är annars att sätta potatis direkt på jorden och täcka med ett mycket tjockt lager halm, minst 50 cm. Då får man skörd redan första året och samtidigt förmultnar ogräset.

Karin Jansson