Fråga: Läste att havre räknas som en gröngödsling. De gröngödslingsväxter som jag odlar, som olika klöver o rajgräs, går att slå flera gånger per säsong. Hur är det med havre, hur är återväxten om man slår av den?
/Paul

Svar: Havre är en gräsart och slår man den börjar den växa igen. Den tål att slås flera gånger och har god återväxt. Även höstvete och höstråg kan odlas på detta sätt som gröngödslingsväxt. Havre används ofta i gröngödslingsblandningar, bl a för att den är bra på att konkurrera ut ogräs och ger ett bra mikroklimat till de växter den samodlas med.

Precis som du skriver är det bra att blanda en kvävefixerande växt som lupin eller klöver med en cellulosarik växt som havre eller rajgräs. På detta sätt tillför man både kväve och kol till marken, dvs man får både en gödslande och en jordförbättrande effekt.

Havre odlas också ofta som en foderväxt ihop med ärter. Ärterna får då stödja sig på havren. De slås i grönt stadium och ges som foder till djuren. Man kan också använda blandningen till ensilage.

Karin Jansson