Fråga: I samband med hästköttskandalen diskuterades medicineringen av hästar i Sverige. I höstas köpte jag ett lass hästgödsel för att gödsla min nya odlingslott. Nu undrar jag om gödseln kan vara olämplig på grund av medicinrester som kan finnas kvar. Det är kanske en fråga som intresserar fler. Kan du hjälpa mig att hitta ett svar?
/Hans

Svar: Du ställer en intressant fråga som det dock är svårt att ge något definitivt svar på. Hästar och andra husdjur får idag mycket mediciner och dessa kemiska medel utsöndras i urin och gödsel. Gödsel av alla de slag innehåller alltså ofta medicinrester så vida man inte själv har koll på att djuren verkligen inte har fått några mediciner. Många undersökningar har visat att medicinrester påverkar miljön och framför allt vattenlevande djur. Till exempel finns många tecken som tyder på att fiskar har svårt att reproducera sig på grund av allt östrogen som läcker ut i naturen, t ex från p-piller.

Alla kemikalier vi släpper ut, inklusive mediciner som djur och människor äter, kommer alltså till sist ut i naturen. Antingen hamnar de via reningsverken i slam som bönder gödslar med eller så kommer de ut i vattendrag och till sist i havet.

Vad händer då med medicinresterna i naturen? Jo, efter hand bryts de ned till mindre farliga ämnen och kan oskadliggöras och ätas upp av till exempel bakterier. En fördel med ekologisk odling är att den gynnar mikroorganismer och detta innebär att det finns gott om bakterier, svampar mm som kan bryta ned medicinerna. Nedbrytningen av medicinrester går därför snabbare på ekologisk jord än vad som sker på konventionellt odlade jordar.

Som ekologisk odlare så skulle man ju önska att man kunde gödsla med något giftfritt. Tyvärr är tiden förbi närnågot gödselmedel är helt rent. All gödsel innehåller idag t ex kadmium och andra tungmetaller och dessa farliga ämnen cirkulerar precis som medicinerna och andra kemikalier överallt i naturen. En del kemikalier kommer från luften, annat har kommit ut via gödsling och cirkulerar sedan runt mellan jord, växt, djur, människa och sedan åter ut i reningsverk och så börjar kretsloppet om.

Så din hästgödsel kan mycket väl innehålla mediciner och dessa kommer ut i din odling när du sprider gödseln. Frågan är om det är bättre att använda någon annan gödsel? All gödsel du kan köpa innehåller potentiellt medicinrester. Använder du mycket löv, biokol, aska etc så riskerar du en anrikning av tungmetaller. Gräsklipp är näringsrikt men vad har ägaren till gräsmatten spridit på den? Hö och halm tar upp de gifter som finns i jorden etc.

Det finns alltså ingen giftfri gödsling. Om man däremot använder mycket organiskt material i jorden så får den ett högt innehåll av bakterier som kan bryta ned kemikalier och på så sätt kan det som växer bli mindre giftigt. På samma sätt som alla jordar idag innehåller gifter så gör också all mat det. Det vi kan göra är att köpa ekologisk mat eftersom den innehåller mindre och vi kan också t ex använda syrade livsmedel som yoghurt och surkål för att förbättra vår egen bakterieflora. Då får vi själva större möjlighet att ta hand om gifter och bryta ned dem i kroppen.

Det enda sätt jag kan komma på som skulle kunna minska giftmängderna i jorden är att använda sig av enbart gröngödsling under några år och alltså inte tillföra något utifrån. Då skulle gifterna i jorden enbart cirkulera och på sikt brytas ned och minska. Men detta är ingen hållbar strategi, jordar behöver tillskott för att fungera bra, och gödsel och annat avfall måste föras tillbaka om vi ska ha ett hållbart jordbruk. Vi är alltså alla fast i ett system som innehåller cirkulerande mängder tungmetaller och kemikalier och vårt bästa bidrag är kanske att själva använda så lite kemikalier som möjligt, köra så lite bil som möjligt och ta så få mediciner som möjligt. Då minskar vi det kemiska trycket på naturen och om alla gjorde detta så skulle giftmängderna på sikt kunna minska.

Karin Jansson