Fråga: Jag har odlat potatis och grönsaker på samma yta i cirka 10 år. Jag har nu brutit upp ny mark och tänkte låta den gamla vila. Jag tänkte lägga jordmassor/mossor från ett annat ställe på den gamla ytan för att försöka få ”höjd” på ytan. Är det lämpligt att lägga täckbark sedan över den gamla ytan? Den är också full av rotogräs. Nästa sommar eller nästnästa har jag tänkt odla där igen.
/Kerstin

Svar: Det naturliga för alla jordar är att det växer något på dem varje år. Man behöver alltså egentligen inte vila jorden, utan i så fall hellre odla något på den som ger näring och förbättrar jordstrukturen. Olika typer av gröngödslingar, t ex kvävefixerande växter som klöver, lucern och ärter tillsammans med något cellulosarikt som havre, rajgräs m fl kan vara ett bra sätt. Gröngödslingsfrön finns ofta att köpa i trädgårdsbutiker. Att träda jorden kan vara motiverat om man har svåra problem med rotogräs. Man måste i så fall bearbeta jorden, t ex harva den, flera gånger under säsongen för att rotogräset ska slås ut. Ett bättre alternativ än att träda är att täcka området t ex med löv, hö, halm eller annat organiskt material. Täcker man ordentligt med ett tjockt lager på 10-20 cm, slås allt ogräs ut om täcket ligger ett helt år.

Du ska nu tillföra jord från ett annat område och huruvida det förbättrar jorden beror ju på kvaliteten hos den jorden. Du kan sedan välja att så in gröngödsel eller täcka området om du inte vill odla grönsaker där i år. Eftersom du har odlat i 10 år kan det vara bra med gröngödsel som omväxling för jorden. Vill man bygga upp jordstrukturen ordentlig kan man satsa på en tvåårig gröngödslingsgröda.

Det går också bra att täcka jorden, gärna med löv, halm, hö, gräs mm. Täckbark fungerar också men den förbrukar kväve i nedbrytningsfasen och jorden blir då mindre näringsrik när du ska odla på den igen. På sikt frigörs dock näringen i jorden igen så alla typer av organiskt material är möjliga att täcka med.

Karin Jansson