Fråga: Vilken påsjord är bäst? Det finns många sorter/fabrikat att välja mellan. Dessutom kommunernas kompostjord. Vad ska man tänka på? Vi vill ju ha en bra jord som ger ett bra odlingsresultat utan gifter och tungmetaller.
/Ann-Marie

Svar: Jord på påse består mest av torv plus lite kompost och gödsel, konstgödsel eller organisk, t ex hönsgödsel. Torv är ju en ändlig resurs och egentligen inte så miljövänligt. Det är dock svårt att odla i vanlig jord i krukor — man behöver något som kan hålla kvar näring och vatten som torven kan. Om jorden är naturligt mullrik kan den också fungera i kruka.

Det är svårt att veta vad kommunens kompostjord innehåller, men jag antar att den bara består av växtavfall. Själv skulle jag ha valt kommunens jord eftersom den är lokalt producerad och antagligen inte innehåller torv men tillräckligt med organiskt material för att fungera i kruka. Troligvis är den ganska näringsrik, men ska man odla en hel säsong i den behöver man nog gödselvattna på sommaren, t.ex. med hönsgödsel som får ligga i vatten någon dag, nässelvatten, utspädd urin. Även om man använder köpt påsjord behöver man övergödsla under sommaren.

När det gäller påsjord anser en del att man ska köpa de dyra varianterna och inte billig jord. Tyvärr är det nog inte så stor skillnad på jordsorterna. En del innehåller mer näring och därför verkar jorden bättre, men har man köpt billig jord kan man ju lätt kompensera det genom att övergödsla den på sommaren. Man kan också mylla ned hönsgödsel i krukan.

Ett alternativ till köpt jord är att på sommaren blanda hälften sand och hälften gräsklipp och lägga blandningen i en svart platssäck. Man knyter om säcken och låter den sedan stå. Nästa år har gräset förmultnat och blandningen fungerar utmärkt som planteringsjord. Man kan också använda jord från maskkompost eller från annan kompost av köksavfall. Trädgårdskomposten är nog i allmänhet inte tillräckligt näringsrik för att fungera i krukor men med extra gödsel, t ex med hösgödsel, fungerar även den som planteringsjord.

Själv har jag i många år använt jord från en maskkompost till krukodling och jag tycker att det fungerar utmärkt

Karin Jansson