Fråga: Kan man använda gödsel från konventionellt jordbruk i ekologisk odling? Är den mindre hälsosam?
/Ann-Charlotte  

Svar: Enligt Kravs regler får man i ekologisk produktion inte använda gödsel från storskaliga uppfödningar, t ex mer än 50 slaktsvin. Men för att få Krav-märka en produkt kan man alltså använda gödsel från småskaliga konventionella gårdar.

I den egna odlingen får man ju själv välja vad som är bäst. Har man tillgång till djurgödsel lokalt är detta en bra resurs – även om den kommer från konventionella gårdar. Men man får räkna med att djuren kan vara behandlade med t ex antibiotika och andra mediciner. Det är ju omöjligt att avgöra på gödseln vad den innehåller. Det bästa är att fråga bonden hur han driver gården och så får man göra en bedömning. Själv tycker jag att det är viktigt att återföra gödsel till åkern – även från konventionella gårdar

Karin Jansson