Fråga: När man tar gödsel från en gödselstack, kan man då ta den hur som helst eller ska gödseln har legat i stacken ett tag? Är det skillnad på gödsel från häst, ko etc? Finns det något annat sätt att gödsla som är likvärdigt?
/Ann-Charlotte  

Svar: Ju längre gödsel ligger i en stack, ju mer förmultnar den. Till slut blir den till ren mull. Under denna process går en del av näringen ut i luften och ev lakas också näring ut i marken (om den inte ligger på en platta). Samtidigt blir den näring som är kvar lättillgänglig för växterna.

Det finns olika sätt att hantera djurgödsel i odlingarna. Man kan lägga ut färsk gödsel på hösten och låta den ligga på landet som ett täcke över vintern. Man kan också lägga ut på våren – men gärna då gödsel som har genomgått en viss förmultning, dvs att den har brunnit i en stack en tid.

Hur länge gödseln ska ligga i hög beror på djursort och om den är blandad med strö och halm. Om man t ex tar gödsel från en hästgård får man ofta med stora mängder strömaterial vilket gör att förmultningen går långsammare. Får man däremot gödsel från ko eller gris kan denna vara mycket koncentrerad.

Hur man lägger ut gödsel i landen beror också på vilken gröda man odlar. Rotfrukter och potatis ska inte gödslas med färsk gödsel medan det går bra att ge kålväxter, tomater, gurka och pumpa färsk gödsel. Bönor och ärter binder sitt eget kväve från luften och behöver inte gödslas.

Djurgödsel är ju en omvandling av det som djuret äter, dvs gräs, säd och hö. Istället för djurgödsel kan man direkt använda dessa organiska material och andra som halm, löv och tång. Täckodling ger på sikt en mycket bra, mullrik jord. Andra liknande metoder är jordisering (man gräver ned organiskt avfall) och gröngödsling där man odlar kvävefixerande växter som sedan myllas ned. Effekten blir i princip densamma om man använder växtmaterial eller stallgödsel.

Karin Jansson