Fråga: Vi har i vår koloniträdgård på Gotland hittat mängder av Strandfräne, Rorippa Sylvestris. Vilket är bästa sättet att bli av med detta ogräs? Det är en eftersatt lott som blev jordfäst för tre år sedan och sedan inte har varit ordentligt uppodlad mer än bitvis.
/Birgitta  

Svar: Strandfräne är en växt som under senare år spridit sig allt mer. Den kan bli ett besvärligt ogräs genom sin förmåga att sprida sig med underjordiska utlöpare. Det är inte lätt att bli av med denna typ av ogräs, man kan t ex jämföra den med kirskål. Det finns egentligen tre sätt:

Gräva mycket noggrant och plocka bort absolut alla rötter och utlöpare. Detta är mycket svårt och arbetsamt och brukar inte lyckas.

Jordfräsa jorden med cirka två veckors mellanrum en hel säsong. Även detta är mödosamt.

Täcka marken med t ex markduk, presenning eller dagstidningar + löv, täckbark eller halm. Täckningen måste hindra all solinstrålning från att träffa plantorna och täckningen måste gå ut en bit utanför området med ogräs. Effektiv täckning en säsong dödar alla rötter och är nog den enklaste metoden, men den kräver noggrannhet för att lyckas. Så fort ljuset kommer åt, kommer växten att börja växa igen. Täckningen måste därför vara 100-procentig att lyckas slå ut allt ogräs.

Karin Jansson