Fråga: Jag har ett äppelträd, Transparante Blanche, som är nyplanterat (2 år). Det har skador i barken, är det fruktträdskräfta eller frostskador? Det bör väl tas bort och brännas om det är fruktträdskräfta?  

Svar: Det är lite svårt att säga utan bild, men troligen är det fruktträdskräfta eftersom sorten Transparente Blanche är tämligen mottaglig för denna sjukdom. Och ett så ungt träd är det svårt att göra något åt, så det bästa är att sätta ett nytt. Du kan jämföra skadan med bilder på nätet om du söker på just fruktträdskräfta. I ett tidigt stadium så ser barken insjunken ut, fläckvis på grenar eller stam. Senare flagnar barken och veden exponeras. Om skadan når runt stammen så blir trädet i praktiken ringbarkat och dör.

Eftersom fruktträdskräfta ofta orsakas av att trädet inte trivs, så kan det vara värt att se över växtplatsen innan man sätter ett nytt träd. Ofta är det för blött, så att rötterna inte trivs. Tung lera är inte optimalt, inte heller stående väta. I Bohuslän ligger ju berggrunden ofta ytligt och den kan bilda "kar" som är jordfyllda, men som då är dåligt dränerade och som tillförs vatten genom att berget samlar upp regnvattnet och för dit. Gräv en grop på 60 cm och titta om det står vatten där. Om så är fallet bör du undvika att plantera fruktträd där. Du kan också testa dräneringen genom att fylla gropen med vatten och sedan notera om det finns vatten kvar där ännu efter ett dygn. Det är i så fall en negativ indikation. Säkrast är att plantera där marken höjer sig från omgivningen, eller i en slänt, där överskottsvatten snabbt dräneras bort.

Nyare äppelsorter brukar vara motståndskraftigare mot kräfta, fråga i plantskolan. Transparente Blanche är en mycket gammal sort som väl främst kan anses odlingsvärd i Norrland. I zon 1-2 finns många andra tidiga sorter som är bättre. Close heter den allra tidigaste äppelsorten, som mognar redan i juli-augusti.

Lars Forslin