Fråga: Jag odlar kryddväxter även inomhus och undrar då över vilken gödning som är lämplig. Är biobact lämplig eller har ni andra tips?
/Maria

Svar: Egentligen kan man använda alla typer av ekologiska gödselmedel såväl utomhus som inomhus. Man kan alltså använda stallgödsel, urin, stenmjöl, gräsklipp, nässelvatten mm. I praktiken vill man nog helst ha gödning som inte luktar så mycket och som är lätt att använda. De tips vi ger här passar både för krukväxter och när man drar upp plantor inomhus.

Biobact är ett ekologiskt fullgödselmedel som görs av rester från pappersmassaindustrin. Det innehåller växtnäring men också humusämnen och mikroorganismer och är därför både gödning och jordförbättring.

Ekologisk Algomin kan också användas till krukväxterna, men gödningen är då inte lika lättlöslig som i Biobacten. Man får alltså tänka på att gödsla i god tid.

Hönsgödsel kan man hälla vatten på och låta stå något dygn. Man späder sedan med vattnet så gödningen får samma färg som te innan krukväxterna får det. Man kan också göra gödselvatten genom att lägga kompostjord i blöt.

Stenmjöl kan tillsättas till plantjorden för att öka mineral­halten i jorden. För att växterna ska kunna ta upp näringen måste det finnas mikroorganismer i jorden. Stenmjöl fungerar alltså inte om man endast odlar i köpt påsjord.

Träkol ökar aktiviteten hos mikroorganismerna och ger en mer bördig jord. Kolet krossas först till småbitar och blandas in i jorden. Innan man blandar in det kan man hälla på gödning (urin, gödselvatten) och låta det stå några dygn. Träkolet ökar växt­kraften och fungerar alldeles utmärkt i krukodling, också utomhus.

Nässelvatten gör man genom att låta nässlor ligga i blöt några dagar utomhus i en hink. Om man låter det ligga för länge startar en förruttnelseprocess och då lukar gödningen så illa att man knappast använder den inomhus. Nässelvattnet ger näring och stärker växterna.

Istället för att köpa jord att odla i kan man använda jord från den egna komposten. Jorden är då levande och man får räkna med att den innehåller maskar, bakterier, insekter, larver mm. Man tar alltså in naturen i sin bostad. Använder man en sådan här levande jord fungerar alla de gödningarna man använder utomhus även inomhus och man kan då även täcka jorden, till exempel med gräsklipp.

Jord från en maskkompost fungerar också bra. Har man av­rinning från komposten kan man använda vattnet som gödning.

Urin kan användas som gödning även inomhus. För att undvika doft ska man använda urinen direkt, späd den med 5-10 delar vatten.
/Karin Jansson