Fråga: Vad är Chrysan för något? Innehåll? Lämpligt för ekologisk odling? Jag har blivit rekommenderad att använda Chrysan till mina ”hungriga” rosor, men jag undrar om det kanske finns något mera ekologiskt alternativ. Jag tror också att det innehåller rester från slakteri, och det vill jag inte vara med om att uppmuntra! Vilket gödsel är bäst för Krav-odling av rosor?
/Eva

Svar: När det gäller Chrysan så innehåller den bland annat slakteriavfall. Jag vet inte exakt om det är benmjöl eller köttmjöl eller en blandning, men organiska gödselmedel med så här höga näringsvärden innehåller rester från köttindustrin.

Inom ekologisk odling är det tillåtet att använda gödselmedel som bygger på ben, blod och slakterirester, men Chrysan är inte krav-godkänd. Chrysan ger mycket bra tillväxt och är omtyckt av många, men antagligen vet de inte om vad medlet består av. Tillverkarna anger det inte heller. Personligen gillar jag inte alls detta med slakteriavfall i ekologisk odling, men ur ett strikt kretsloppsresonemang är det ju bra att organiskt avfall återförs till jordbruket.

Jag tror inte på att det finns någon speciell gödsel som skulle vara bäst för rosor. Det är trädgårdshandeln som försöker få oss att tro att vi måste köpa specialmedel för att trädgården ska fungera, men i verkligheten behöver de flesta växter ungefär samma näring.

Du kan alltså använda alla ekologiska gödslingsmedel: hönsgödsel, kogödsel, ekologisk Algomin, stenmjöl, täckodling mm. En näve träaska kan läggas under varje buske eftersom rosorna behöver kalium.

Nyplanterade rosor gödslas försiktigt och generellt ska man bara gödsla på våren, fram till juli ungefär. Gödslar man senare växer de till på höstkanten och har svårt att avmogna och övervintra.
/Karin Jansson