Fråga: Alla våra fem äppelträd är angripna av något. På ytan syns bruna fläckar och inuti är det bruna strimmor i hela äpplet. Det ser ut som något gjort gångar i äpplena, men det är inte alls ihåligt utan bara mörka strimmor.

Bifogar två bilder på angripet äpple. Det är ett av de värre. De flesta äpplen har bara någon liten mörk fläck utanpå, men är ändå helt brunstrimmigt inuti.
/Andreas

äpple

Svar: Av bilderna att döma så är äpplena angripna både av äppelvecklare (större gångar) och rönnbärsmal (pyttesmå gångar). Angreppen från dessa skadegörare har i år varit ovanligt stor på många håll i landet.

För att motverka dessa insekter finns så kallade feromonfällor att köpa i trädgårdshandeln. Fällorna lockar med hjälp av doftämnen till sig hannarna så att de inte ska träffa på några honor. Men effektiviteten är inte hundraprocentig. Det räcker att någon hanne inte blir förvillad för att det ska bli en massa larver.

Yrkesodlare använder feromonfällorna som ett sätt att se när angreppen kommer. Sedan besprutar de träden med kemikalier. Man kan istället spruta träden med en blandning av såpa och rapsolja. Till fem liter vatten tar man 1,5 dl rapsolja och 0,25 dl såpa. Denna besprutning ska göras från midsommar och några veckor framåt eftersom det är då som insekterna lägger ägg.

Rent generellt kan man minska antalet skadeinsekter genom att sätt upp fågelholkar och holkar för fladdermöss i trädgården. Men som hobbyodlare får man räkna med att äpplena vissa år blir mycket angripna och det är svårt att hindra detta fullt ut med biologiska metoder.
/Karin Jansson