Fråga: Jag är lite förvirrad över begreppet ekologisk odling och vilken typ av produkter kan jag använda för att odlingen ska kallas för ekologiskt. Det finns kravmärkt jord/gödsel och sådant som är godkänt för ekologisk odling Om man genomgående använder "konventionella" produkter, men utan konstgödsel och bekämpningsmedel skulle det ändå bli en ekologisk odling? Är det ett krav att man endast använder produkter som är kravmärkta eller godkända för ekologisk odling, för att odlingen skulle kallas för ekologisk?

Jag kan se fördelen att använda frö som tagits fram med ekologiska metoder, men för vissa sorter så finns det inget ekologiskt alternativ. Kan man då använda ikke ekofrö och ändå kalla det för ekologisk odling?
/Micke

Svar: Yrkesodlare som vill märka sina produkter som ekologiska – alltså med KRAV-märke eller EU-ekologiskt – måste följa det regelverk som certifieringsföretagen (t ex Krav) sätter upp. De kräver naturligtvis att ingen konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel används. De har också listor på godkända gödselmedel. Dessa listor kan man få från Krav (www.krav.se) men man får tänka på att de ständigt ändras. Nya produkter kommer ut på marknaden och just nu är det många som vill vara med i den här branschen. Certifieringsföretagen tar också nya beslut då och då. 2007 beslutade t ex Krav att kalimagnesisa och kaliumsulfat får användas i ekologisk odling.

I huvudsak anser Krav att gödseln på en ekologisk gård ska komma från själva gården genom stallgödsel och vallodling. Man får också köpa in stallgödsel som enligt definitionen inte får komma från "intensiv djurproduktion". Detta begrepp är inte reglerat i detalj men det diskuteras om detta kan innefatta uppfödning av slaktkyckling. Idag används gödsel just från kycklinguppfödare i ekologisk produktion liksom gödselmedel som baseras på rester från slakt- och livsmedelsindustrin. Speciellt grönsaksodlare utan djurhållning köper olika gödselpreparat och man måste då följa listan över vilka medel som är godkända för ekologisk odling.

När det gäller frö och utsäde är grundprincipen att de ska vara ekologiskt odlade. Men odlingen av ekofrö är ännu otillräcklig och det betyder att Krav varje år brukar ge dispens och tillåta att vissa grödor odlas med konventionellt frö.

Om man bara odlar till husbehov kan man ju själv bestämma var gränsen för ekologiskt går. Inom Fobo förespråkar vi organisk-biologisk odling där den mesta näringen kommer från organiskt täckmaterial. Då är man inte beroende av köpta gödselmedel utan kan ofta själv kontrollera hur det man tillför trädgården har odlats. Om man köper produkter på handelsträdgårdar bör man hålla sig till dem som är märkta ekologiskt eller Krav för att slippa konstgödsel och gifter. Planteringsjord och såjord kan man själv tillverka genom kompostering.

Utbudet av ekologiska fröer ökar och fler aktörer kommer hela tiden ut på marknaden. Det allra bästa är troligtvis att ta egna fröer – då får man efterhand sorter som är anpassade exakt för ens egna förhållanden. Men naturligtvis använder de flesta som odlar ekologiskt fortfarande konventionella fröer ibland. Ännu mer konventionellt blir det när det gäller plantor. Utbudet av ekologiska plantor är mycket litet vilket betyder att så fort man vill köpa en perenn, ett fruktträd, bärbuske eller en utplanteringsväxt så är de konventionellt uppdragna. Ofta står de i konstgödslad jord och har utsatts för olika kemiska medel

En del kritiserar den ekologiska odlingen för att använda resterna från djuruppfödning (hönsgödsel) och livsmedelsindustri (köttmjöl). Den som är emot storskalig djuruppfödning bör kanske veta att mycket av gödseln i ekologiska grönsaksodlingar kommer just från sådan verksamhet.

På det hela taget kan man väl säga att ekologisk odling fortfarande är ett litet område som inte ännu är helt självförsörjande. Man kan ju kritisera detta men inget kan vara fullkomligt direkt och det behövs fler ekologiska producenter och konsumenter för att det ska bli möjligt att få hela kedjan från jord till bord ekologisk, naturnära och hållbar samtidigt som det blir lönsamt för bonden.

Karin Jansson