Fråga: Mitt problem är att jag alltid får skorv på min potatis. Jag har provat många sorter (några har fått mindre skorv än andra), jag har olika småland och byter växtplats för potatisen, etc etc - men skorven blir jag inte fri. Potatisen blir förstås ändå god, men jag vill ju gärna få den där helt skorvfria som man bara kan "blåsa" skalet av.

Jag har läst och undersökt och studerat - förstått att vårens torka kan förvärra - att skorven blir värre om potatisen har det för torrt vid knölsättningen, och att man förstås inte ska kalka - och kalkar gör jag inte, men vattningen på våren blir förstås ett problem för mig eftersom jag bara är på plats på helgerna.

Nu undrar jag två saker:
Kan sättpotatisen föra med sig skorv, även om den inte alls ser skorvig ut? Jag har köpt olika sorters sättpotatis i lösvikt hos en handlare på torget sista åren - den ser alltid fin ut, men kan skenet bedra? (Tidigare köpte jag klassad sättpotatis i nät, och det var samma elände med skorven då.)

Kan jag göra något för att få skorvfri potatis, eller är hela jorden så att säga smittad för tider framåt? Jag har fem små land att växla mellan, alla inom en radie av c:a 40 meter.
/ Lotta

Svar: Man får mer skorv på potatis p.g.a torka och högt PH värde. Täckodling är både bra och dåligt mot skorv. Plus är att det håller sig fuktigare under täcket, minus är att när täcket förmultnar så stiger PH värdet. Skorven finns i jorden och det måste vara fritt från potatis väldigt länge för att smittan skall försvinna och sen kommer den lätt tillbaka med ny sättpotatis. Olika sorter är olika känsliga för skorv. Man brukar säga att skorvig potatis blir godare. Vanlig skorv är brun och skrovlig, sedan finns det lackskorv som är svarta prickar som är lätta att skrapa bort. Skorven gynnas också av mycket syre, så man skall inte röra för mycket i jorden. Det du kan prova är att använda något som är surt, t.ex. stenmjöl från granit eller torv och det du själv skriver ”vattna”.

Lars Schale