Fråga: Jag har en tanke att så lite traditionella sädeslag. Alltså inte jordbruk utan våra vanliga sädeslag som i en rabatt. Jag skulle vilja hitta korn, råg, vete, havre, lin mm. som frön i en vanlig fröpåse. Allra helst, eller rent av självklart, så ekologiskt riktiga och traditionella som möjligt.

Har du nåt tips var jag kan vända mig?
/Mats

Svar: Det är fullt möjligt och inte speciellt svårt att odla våra vanliga sädesslag småskaligt i sin trädgård. Att så få gör det beror nog på att man dels tror att man måste ha en stor åker och traktor för att odla säd och dels för att man helt enkelt inte tänkt på möjligheten.

De sädesslag som odlas kommersiellt idag är i allmänhet högt förädlade och passar bäst för storskaligt jordbruk. Ska man odla i liten skala är det bättre med gamla lantsorter som är robustare. Många av dessa kan man få tag på genom föreningen Allkorn (www.allkorn.se) som just jobbar med att bevara och ta fram utsäde till gamla sorter. En annan möjlighet är att köpa hel säd i hälsokostbutik eller liknande och så dem. Problemet är dock att man då ofta inte vet om det är en höst- eller vårsort. Man kan också ta kontakt med lokala ekologiska odlare och höra om de har någon sort man kan få köpa lite utsäde av.

Ett årsbehov av säd är ungefär 75-100 kilo/person till bröd, flingor, pasta mm. Detta kan man få fram på cirka 2-300 kvadratmeter odling. Säden kan sås för hand och man kan skörda med en lie på gammalt vis. Säden måste sedan torka, gärna under tak, och därefter tröskas. Om man binder kärvar kan man tröska dem genom att slå dem mot en spikbräda. Man kan också breda ut dem på t ex ett lakan och slå med en klubba eller liknande. Sedan låter man vinden rensa bort agnarna.

Jag hoppas kunna återkomma i Odlaren med en mer fyllig artikel om gamla sorter och småskalig odling av säd.

Karin Jansson