Fråga: Jag läste på en webbsida (som hänvisade till FOBO) att man skall vara försiktig med att täcka med gräsklipp i ett växthus. Jag får hem ett växthus snart, 11kvm, och planerar att odla i sand och gräsklipp. Blev dock lite tveksam när jag läste att klippet kan utveckla metangas som dödar plantorna i växthuset. Stämmer detta verkligen, och i så fall, vad skall man göra för att undvika detta?
/Ellinor

Svar: Metangas bildas när organiskt material bryts ned i syrefri miljö, till exempel i botten på ett kärr. Metangas kallas därför även för sumpgas. När man täckodlar och lägger på 5-10 cm gräsklipp bildas knappast någon metangas eftersom man hela tiden har tillgång till syre från luften. Lite metangas kan nog bildas om man bygger upp mycket tjocka lager eller har en komposthög i växthuset. Någon risk för att det skulle bildas stora mängder metangas som dödar plantor kan jag inte se och det är något som jag inte heller har hört talas om.

Kanske är detta ett missförstånd? Metan är ju en kraftfull så kallad växthusgas, det vill säga den bidrar till växthuseffekten och klimatuppvärmning. Metangas bildas naturligt i våtmarker och på havsbottnar liksom vid utvinning av fossilla bränslen. Man har också nyligen insett att idisslande kor släpper ut stora mängder metan. Även risodling ger upphov till metanutsläpp vilket innebär att det moderna jordbruket har en viktig del i höjningen av klimatgaser i atmosfären.

Under de senaste 200 åren har halten av metan i atmosfären fördubblats, från 0,8 till 1,7 miljondelar av volymen. Detta anses vara en viktig faktor bakom de klimatförändringar vi nu ser.

Läs mer om jordbrukets påverkan på klimatet:
http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2007/307klimat.pdf

Karin Jansson