Fråga: Kan man använda aska som gödningsmedel när man odlar ätbara växter?

Svar: Träaska är rik på framför allt kalium (5-10 %) men den innehåller också fosfor, kalk och en rad andra mineraler. Grönsaker behöver mycket kalium för att utvecklas och kalium bidrar till växternas fruktsättning och blomning. Det är inte ovanligt att man i grönsaksland som har odlats många år får just kaliumbrist vilket man kan kompensera med vedaska. Aska är därför ett väldigt bra komplement till andrakväverika gödningsmedel som stallgödsel och urin. Aska brukar också rekommenderas till bärbuskar och till rosor. Det pågår också försök där man återför aska i större skala som gödningsmedel i skogen.

Kalium från aska löser sig snabbt i vatten och man kan därför inte förvara aska utomhus utan skydd, då lakas näringen ut. Man måste också tänka på att strö ut den när växterna verkligen behöver den eftersom kalium annars bara försvinner i marken. Det är alltså bättre att strö ut aska på sommaren när växterna behöver mycket näring än på våren eller hösten.

Aska måste dock användas med förstånd. Askan är mycket basisk vilket betyder att man höjer pH-värdet på jorden, det har alltså samma effekt som kalkning. Det kan okey att tillföra lite aska men om man använder stora mängder aska är det risk att man får en för basisk jord. Man ska inte heller använda aska på växter som skyr kalk, som rododendron. Däremot fungerar aska bra i gräsmatten där den hjälper till att få bort mossan.

Ett annat problem med aska är att den kan innehålla tungmetaller som naturligt anrikas i träd. Det är svårt att veta om just den aska man har tillgång till innehåller mycket tungmetaller och man bör därför inte strö på några större mängder av aska i grönsakslanden. En vanlig rekommendation är att inte använda mer än en näve aska per kvadratmeter, detta är också en lagom dos för att undvika för stor pH-höjning. Häller man ut stora mängder aska riskerar man att slå ut jorden för flera år framåt. Tänk också på att askan måste komma från ved och inte behandlat eller impregnerat virke.

Ett annat sätt att tillföra jorden aska är att strö den i komposten. Tänk dock på att stora mängder aska kan döda växter och få komposten att sluta fungera så även här gäller små mängder, några kilo till en kubikmeter kompost är okey.

Man bör också känna till att kalium har ett balansförhållande till magnesium. Om man tillför mycket kalium minskar växternas förmåga at ta upp magnesium vilket visar sig genom att bladen får svårt att bilda klorofyll och får ljusa partier vid nerven.

Karin Jansson