Fråga: Jag hamnade på Fobos webbplats när jag googlade på sättpotatis. Vilken intressant förening och webbplats! Den måste jag gå med i! Får jag först ställa en akut fråga?

För några veckor sedan fick jag en odlingslott (100 kvm), och jag vet ingenting om hur man odlar, men vill gärna lära mig. Jag läser Lena Israelssons bok "Köksträdgården" där hon rekommenderar gröngödsling för leriga jordar. Jorden är MYCKET lerig, och full med ogräs. Vi har börjat gräva och rensa ogräs, och fick tips att lägga på torvmull innan den planerade gröngödslingen. Nu läser jag på Fobos webbplats att det bästa är att börja på hösten, med marktäckning. Borde vi låta lotten bara vara under sommaren? Det vore kul att odla i alla fall något denna sommar, även om vi inte har en aning om hur allt ska gå till.

Svar: Kul att ni har skaffat koloni och vill börja odla! Det går bra att odla direkt i alla typer av jordar. På sikt kan man förbättra jorden genom marktäckning, gröngödsling och kompost. Det gör att man får mer mullrik och lättbearbetad jord men det går mycket bra att börja direkt.

Om jorden inte varit odlad på länge och är täckt av gräs kan man skala av det översta jord- och gräslagret och kompostera detta. Sedan odlar man i den bara jorden. Om jorden varit odlad men nu är full av ogräs så kan man använda en grävgrep och gå igenom den och gräva upp ogräset. Att gräva rent jord är ett mödosamt arbete. Ett alternativ är att odla i pallkragar som man köper på trädgårds/byggbutiker. Ska man komma igång snabbt får man köpa jord eller sand och odla i den. Kanske finns det kompostjord på koloniområdet som man kan få?

Istället för att gräva kan man täcka marken med tidningar och halm eller löv. Man kan göra hål i täcket ned till jorden och sätta ut plantor i hålen. Det går också att lägga ut potatis direkt på gräset och täcka med halm. Fördelen med att täcka är att man slipper gräva och att man året efter har öppen jord. På sikt ger marktäckning bättre jordstruktur men är det tung lera kommer det att ta flera år att förbättra jorden. Att använda torv ger snabbt en lucker jord. Men torv är en ändlig resurs och egentligen inte något som man rekommenderar inom ekologisk odling. Det innehåller heller ingen näring för växterna. Man får samma effekt genom att tillföra jorden löv, halm och gräsklipp. Det tar längre tid men ger också mat till jordens mikroorganismer vilket på sikt ger en mer bördig jord. Mer detaljer kring hur man kommer igång och odlar finns i artikeln Odlingen börjar på hösten ( som du kanske redan har läst). Det finns också en del om hur man börjar odla i årets nummer av Odlaren. Sedan är det ju upp till varje odlare att hitta sin väg. Det finns inget rätt eller fel, testa själv och se vad som passar dig!

Lena Israelssons bok tycker jag är den bästa på marknaden just nu. Ni hittar också mycket på vår hemsida och i vår tidning Odlaren som kommer ut med 4 nummer per år. Fobo har en del aktiviteter och kurser i Stockholm men ännu ingen aktiv lokalförening. Ni hittar aktiviteter under lokalföreningar. Ni är välkomna att bli medlemmar i vår förening, det står på hemsidan hur man betalar in.

Lycka till med odlingarna!

Karin Jansson